Maand: juli 2022

Zondag 24 juli

Zondag 24 juli

Bidden is een essentieel onderdeel van de liturgie. Voor menigeen is het ook een belangrijke manier om privé bij God aan te kloppen en zo het contact te zoeken. Worden er vanuit het evangelie (Lucas 11: 1-13) nog andere elementen aangereikt die het bidden verder kunnen verdiepen?

Lees meer
Zondag 17 juli

Zondag 17 juli

Vandaag horen we een klein verhaal uit het Evangelie. Een paar verzen maar. Toch ligt er een grote nadruk op deze tekst en is het een van de meest bijzondere momenten uit het Evangelie.
Waarom dat zo is horen we tijdens de dienst.

Lees meer
Zondag 10 juli

Zondag 10 juli

Deze zondag lezen we uit Johannes 4: 5-26 het boeiende gesprek tussen Jezus en een vrouw bij de put. Een vrouw met een andere achtergrond dan Jezus, ze is Samaritaanse. Een vrouw met een veelbewogen leven.
Na wat misverstanden, zoals die er vaker zijn tussen Jezus en zijn gesprekspartners komt het toch een echt gesprek over echte verlangens. Water speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Jezus heeft dorst en opent daarmee het gesprek, de vrouw heeft ook dorst: naar een vervuld leven.
Hoe ziet onze dorst eruit en durven we daarover te praten, met Jezus, met elkaar?

We vieren in deze dienst met elkaar het Heilig Avondmaal, onze dorst wordt gelest.

Lees meer