Maand: september 2022

Zondag 2 oktober

Zondag 2 oktober

Zonde en vergeving zijn oude, vertrouwde én beladen woorden. In de kerk hebben ze vaak geklonken. Soms werden mensen om de oren geslagen met die woorden.
De vraag is: wat is zonde en hoe werkt vergeving in de praktijk. Kun je, moet je kunnen vergeven? Of ga je daarmee voorbij aan de schade die jij ( of iemand anders) hebt geleden.

Lees meer
Zondag 25 september

Zondag 25 september

De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus is niet allereerst bedoeld om een inkijk te geven in het leven na de dood, maar juist in het leven hier en nu. Het is een oproep van Jezus om de boodschap van Wet en Profeten serieus te nemen en nu iets te doen aan de gapende kloof tussen rijken en armen.

In deze dienst nemen we afscheid van Evelien Bouwmeester als coördinator van het pastoraat. Haar opvolger, Jan Herman Baas, zal bevestigd worden als ouderling. Fokko Bosker en Jaap Kerkhof zullen worden voorgesteld als kerkrentmeesters. Zij worden geen ouderling, maar doen wel de belofte van geheimhouding.

Lees meer
Zondag 18 september

Zondag 18 september

In de vredesweek worden we bevraagd op de zuiverheid van ons handelen. Maar werken aan vrede is meer dan getuigenispolitiek. Het gaat er ook om dat je dingen voor elkaar krijgt. Dat vraagt volgens Lucas16: 8 om ‘slim handelen’.

Lees meer
Regenboogzondag 11 september

Regenboogzondag 11 september

Op deze Regenboogzondag maken we een begin met het jaarthema ‘Verbonden’. Dat duidt zowel op ‘verbonden zijn’ als op diverse verbonden die in de Bijbel worden gesloten. Vandaag gaat het over twee metaforen die verbonden-zijn uitdrukken. Allereerst het beeld van het stevige ‘drievoudige snoer’ uit Prediker. En het beeld van de gemeente als een lichaam waarvan de delen door pezen en gewrichtsbanden bijeengehouden wordt en in beweging komt vanuit het hoofd, dat Christus is. Dit beeld wordt geschetst in de brief aan de gemeente van Efese.
We vieren de Maaltijd van de Heer, als uitdrukking van onze verbondenheid met Christus en met elkaar.

Er zijn dit jaar geen workshops. Alle energie en gezamenlijkheid gaat in het zomerfestival zitten. Wel is er na de dienst de mogelijkheid om aan de hand van een paar vragen een gesprekje te voeren met iemand die je nooit spreekt, bij koffie met wat lekkers.

Lees meer
Zondag 4 september, twaalfde zondag van de zomer

Zondag 4 september, twaalfde zondag van de zomer

In de week volgend op deze zondag opent de Regenboogkerk het seizoen. Op zaterdag is er een zomerfestival in en om de kerk. In de aanloop is het goed te weten wát die kerk is en wíe die kerk is en wáarom die kerk er is. Daarom zal Psalm 84 de leidraad zijn: ‘hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen’. De psalm klinkt op verschillende wijzen. De heldere fontein, waar de psalm over spreekt komt ook aan bod in een bruisend spel van muziek en beeld.

Lees meer