Maand: februari 2023

Zondag 26 februari

Zondag 26 februari

Jezus kon geen enkel wonder verrichten. Dat kwam niet doordat hij er niet toe in staat was, maar doordat de mensen niet met andere ogen naar hem konden kijken, naar die zoon van de plaatselijke timmerman. Zo kunnen vooroordelen in de weg zitten om mensen en dingen echt op een nieuwe manier te zien. Kijk je wel met andere ogen, dan zie je de dingen niet alleen anders, maar ga je ook andere dingen zien. We luiden de veertigdagentijd in door met andere ogen naar die timmerman te kijken: Marcus 6: 1-6.

Wij vieren in deze dienst de maaltijd van de Heer.

Lees meer
Gebeden voor vrede

Gebeden voor vrede

Op 24 februari 2023, een jaar sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne, vinden er op veel plaatsen in ons land manifestaties plaats tegen de oorlog in Oekraïne. In verschillende kerken verspreid over het land wordt gebeden voor vrede. Meld u aan als u het gebedsmoment in de Domkerk wilt bijwonen.

Lees meer
Vesper Aswoensdag 22 februari

Vesper Aswoensdag 22 februari

Met deze vesper van ongeveer een half uur markeren we het begin van de veertigdagentijd, een tijd van soberheid en bezinning. Palmtakjes (eventueel van vorig jaar) kunnen worden meegenomen en worden buiten op het kerkplein verbrand. Binnen lezen en zingen we over inkeer en kwetsbaarheid. Wie wil kan een askruisje op het voorhoofd ontvangen.
Kinderen en jongeren zijn speciaal voor deze avond uitgenodigd.

Lees meer
Zondag 19 februari

Zondag 19 februari

Als Jezus twaalf discipelen roept is dat een symbolisch getal dat de twaalf stammen van Israël in herinnering roept. Heel Gods volk wordt aangesproken. Het gaat dus niet alleen om die twaalf mannen. Het gaat in hen om alle mensen. Hoewel Israël nooit een sterk missionair geloof heeft gekoesterd, zijn er al in oude teksten aanwijzingen dat zelfs vreemdelingen mee mochten doen en in Gods naam welkom waren.

Lees meer
Ds. Oane Reitsma bevestigd

Ds. Oane Reitsma bevestigd

Met veel blijdschap zijn zondag 12 februari ds. Oane Reitsma en zijn vrouw Hyun-Ah ontvangen in de Regenboogkerk. In een mooie en drukbezochte dienst werd ds. Reitsma door ds. Heleen Weimar verbonden aan de Regenboogkerk en aan de Protestantse gemeente Hilversum.

Lees meer
Zondag 12 februari, intrede ds. Oane Reitsma

Zondag 12 februari, intrede ds. Oane Reitsma

‘Wanneer je je herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je offer dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen,’ lezen we deze zondag uit het Matteüsevangelie. In de kerk staat soms een vergrootglas op hoe wij met elkaar omgaan, omdat we er ‘voor het aangezicht van God’ willen leven en uit liefde. Is dat een last of ook genade?

In deze feestelijke dienst zal ds. Oane Reitsma verbonden worden aan onze gemeente. Na afloop van de dienst is er ruime gelegenheid om onze nieuwe wijkpredikant en zijn echtgenote Hyun-Ah Kim te ontmoeten.

Lees meer
Zondag 5 februari

Zondag 5 februari

Op 5 februari hoop ik als classispredikant bij jullie te gast zijn. Nog niet eerder was dat het geval, ik verheug me erop! We lezen Mattheüs 6: 25-34, het verhaal over de bezorgdheid. ‘Kijk naar de vogels en de lelies. Als God al zo voor hen zorgt, hoeveel te meer niet voor jullie.’ We denken na over gisteren, vandaag en morgen en de dichter J. C Bloem komt een paar maal voorbij.

Lees meer