Maand: december 2023

Zondag 24 december, vierde advent, 10 uur

Zondag 24 december, vierde advent, 10 uur

Maria wordt door de engel de begenadigde genoemd. Wij associëren genade vaak met schuld. Met God die over de schuld van mensen heen stapt. Dat is theologie.
Maar waarom lezen we het niet gewoon als ‘Je bent geliefd. Je mag er zijn! Je wordt gedragen’? En op dat woord kent Maria geen angst meer. Ze stapt over de onzekerheid over haar toekomst heen en durft, zoals ooit Samuel deed, te zeggen: “Zie mij! Hier ben ik! Uw dienares! Dat mij geschiede naar uw Woord”.
De rest is (heils)geschiedenis. Door Gods liefde komen mensen in beweging en krijgt zijn toekomst gestalte in een mensenkind.

Lees meer
Zondag 25 december, eerste kerstdag, 10.00 uur

Zondag 25 december, eerste kerstdag, 10.00 uur

LET OP: Vanwege een landelijke storing bij Kerkdienstgemist was er tijdelijk geen uitzending bij het begin van de dienst. Inmiddels is de storing opgelost.
Op de kerstmorgen ronden wij de reeks lezingen uit de Filippenzenbrief af. Paulus heft hier een mogelijk al bestaande hymne aan, die Christushymne is gaan heten. Hij gaat over Christus, die de gestalte van een God te zijn aflegde, er afstand van nam, en mens onder de mensen werd. Sterker nog: als de minste van hen. Wat mij betreft de kernboodschap van Kerst: God wordt mens, het Woord vlees.

Lees meer
Nieuw beleidsplan diaconie

Nieuw beleidsplan diaconie

De Algemene kerkenraad heeft onlangs het beleidsplan 2024 – 2027 met de titel ‘Breder verbonden en betrokken’ goedgekeurd. In het beleidsplan worden zes hoofddoelen verder uitgewerkt, ook over kerkgrenzen heen.

Lees meer