Maand: april 2024

Zondag Cantate, 28 april, BeMoRe+ Regenboogkerk

Zondag Cantate, 28 april, BeMoRe+ Regenboogkerk

In deze BeMoRe-dienst wordt de cantate ‘Alles was ihr tut, mit Worten oder mit Werken’ van Dietrich Buxtehude uitgevoerd. De cantate is gebaseerd op 1 Kolossenzen 13: 17. In het gedeelte daarvoor gaat het over het leven van de gemeenschap van heiligen’ die met elkaar het lichaam van Christus vormen, in woord en daad.

Peter den Uil zal worden bevestigd als ouderling. Hij wordt de nieuwe voorzitter van de kerkenraad van BeMoReGraan.

Lees meer
Zondag Jubilate, 21 april, Regenboogkerk

Zondag Jubilate, 21 april, Regenboogkerk

Wij lezen deze zondag traditiegetrouw over herders. Goede en kwade welteverstaan. De goede weiden hun schapen, de slechte kijken niet goed naar ze om, waardoor de kudde verstrooid raakt en in gevaar komt. Daar hebben we weinig verbeeldingskracht bij nodig sinds de wolf weer terug is in ons land.
Jezus betrekt de tekst van Ezechiël op zichzelf wanneer hij zegt ‘Ik ben de goede Herder’.
Als antwoordlied past natuurlijk psalm 25 over de groene grazige weiden goed. Het liedboek kent daar veel varianten van (23 a t/m g). Daarvan zingen we er maar liefst drie in deze dienst. Lied 23d bekijkt het verhaal vanuit het oogpunt van het schaap: welke herder heb ik nodig? De ondertitel van het lied is het thema voor de dienst: ‘vrolijk schaap’! En zo vieren we, als vrolijke schapen, de Maaltijd van de Heer.

Lees meer
Signaleren en aankaarten van geldzorgen.

Signaleren en aankaarten van geldzorgen.

Op maandag 22 april wordt er door Schuldhulpmaatje en de Protestantse gemeente Hilversum een workshop georganiseerd over het signaleren en aankaarten van geldzorgen.
Hoewel de workshop in eerste instantie bedoeld is voor diakenen, zijn ook gemeenteleden die pastorale bezoeken afleggen van harte welkom. Graag aanmelden.

Lees meer
Zonnebloemwedstijd 2024

Zonnebloemwedstijd 2024

In de Bethlehemkerk is het inmiddels traditie: wie kweekt de grootste zonnebloem? Dit jaar is het een BeMoReGraan-actie! Degene die na de zomer de langste zonnebloem heeft, kan een prijs winnen! Op zondag 14 april worden in de Morgenster voor het laatst zaden uitgedeeld.

Lees meer
Zondag Misericordia Domini, 14 april, BeMoRe+ in de Morgenster

Zondag Misericordia Domini, 14 april, BeMoRe+ in de Morgenster

Misschien kent u het spel ‘Zeg geen ja zeg geen nee’. Een gezelschapsspel waarbij de deelnemers vragen niet met ‘ja’ of ‘nee’ mogen beantwoorden. Erg moeilijk natuurlijk, zeker als het gesloten vragen zijn. Tegelijkertijd is het een goede oefening, want over sommige vragen moet je eerst nadenken voordat je ze ronduit met ja of met nee beantwoord.
Een voorbeeld is de vraag: ga je meedoen aan de Hilversum City Run? Als je op deze vraag ‘ja’ antwoord, dan zitten daar consequenties aan vast: je moet trainen van te voren, je inschrijven, etc. Dus even goed nadenken voor je zomaar ‘ja’ zegt…!
In het Bijbelgedeelte van vandaag krijgt Petrus tot drie keer toe van Jezus dezelfde vraag. ‘Hou je van mij?’ Waarom is één keer die vraag stellen niet genoeg? En waarom antwoord Petrus drie keer hetzelfde? Wat heeft die vraag van Jezus voor consequenties? En wat als Jezus ons die vraag zou stellen?
Welkom in de Morgenster voor een BeMoRe viering waarin we samen zingen, bidden, uit de bijbel lezen en leren en ons geloof met elkaar delen.

Let op: in verband met de City-Run moet u mogelijk omrijden.

Lees meer
Parkeren bij de Bethlehemkerk

Parkeren bij de Bethlehemkerk

Mensen die slecht ter been zijn willen we de gelegenheid geven zo dicht mogelijk bij de kerk te parkeren. Aan mensen die nog goed ter been zijn, wordt gevraagd om iets verder weg te parkeren. We doen een paar suggesties.

Lees meer