Maand: mei 2024

Zondag 2 juni, BeMoRe+ viering in de Bethlehemkerk

Zondag 2 juni, BeMoRe+ viering in de Bethlehemkerk

Vanaf zondag 12 mei lezen we uit Handelingen. Dat biedt ons gelegenheid om stil te staan bij ons leven als volgelingen van Christus in de wereld. We hebben Pinksteren gevierd en zijn blij dat de adem van God, de heilige Geest door de wereld waait en in ons leven tot heel nieuwe mogelijkheden leidt! De volgelingen van Jezus worden een gemeenschap die met elkaar willen delen. Collectief bezit en eensgezindheid waren een aantrekkelijk kenmerk van de eerste gemeente van Jezus Messias. Maar er komt al gauw een barst in het ideale plaatje van de jonge kerk…

Wij vieren in deze dienst de maaltijd van de Heer.

Lees meer
Terugblik op de Pinksterdienst

Terugblik op de Pinksterdienst

In de mooie Pinksterdienst van 19 mei in de Regenboogkerk werd afscheid genomen van een aantal aftredende ambtsdragers. In dezelfde dienst gaf Heleen de pelgrimszegen aan Anneke van der Veer. Zij is in de week die volgde vertrokken naar Frankrijk, vanwaar zij een stuk van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella gaat lopen.

Lees meer
Zondag Trinitatis, 26 mei, BeMoRe-viering in de Regenboogkerk

Zondag Trinitatis, 26 mei, BeMoRe-viering in de Regenboogkerk

Dit wordt een bijzondere zondag! We doen alsof het pakweg 2029 is en stellen ons voor hoe BeMoRe+ er dan zal uitzien. Zo willen wij vieren, met grote participatie van de gemeente, een heus gemeentekoor en musici onder leiding van onze BeMoRe- cantors Marlene en Arno.

In een leeg midden nemen gemeenteleden om beurten leiding in muziek, gebed en lezing. We weten ons daarbij geïnspireerd door de Bijbellezing van deze zondag, waarin verteld wordt van de eerste gemeente van volgelingen van Christus en dat ze ‘alles gemeenschappelijk’ hadden; niemand beschouwde iets als alleen van hem of haar. Ze zorgden voor elkaar en deelden alles. Als je de tekst leest spat het vuur en de geestkracht ervan af. Zo willen we opnieuw kerk zijn. Aanstekelijk.

Lees meer
Leven in het licht van Gods Koninkrijk

Leven in het licht van Gods Koninkrijk

Onze Protestantse gemeente sluit volgend seizoen aan bij het jaarthema ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’ van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij kiezen de ondertitel ‘Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. De PKN wil ons uitdagen om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en de schepping.

Lees meer
Choral Evensong

Choral Evensong

Donderdag 23 mei bent u weer van harte welkom in de Oud-katholieke Sint-Vituskerk aan het Melkpad. Aan de Choral Evensong van die avond werkt mee het kamerkoor AKKOORD. Celebrant is pastor Wim Vlooswijk; de muzikale leiding is in handen van Cees van der Poel; organist is Arno Rog.

Lees meer
Pinksteren, 19 mei, Regenboogkerk

Pinksteren, 19 mei, Regenboogkerk

Op de berg Sinaï krijgt de vlammende, gloedvolle liefde van en voor God een concrete, praktische uitwerking in de Tien Geboden. Zonder deze nuchtere leefregels zou het vuur van de liefde en de gloed van de passie voor God gevaarlijk kunnen worden. Zo gebeurt het ook op het Pinksterfeest in Jeruzalem, waarover wordt verteld in Handelingen. De geestdrift wordt concreet in praktische daden van liefde in de eerste gemeente.

Zes ambtsdragers treden af in deze dienst. We nemen geen afscheid. Ze blijven betrokken, alleen niet meer vooraan. Met het vuur van de Geest, waarmee ze eens werden bevestigd, blijven ze aanwezig in het midden van de gemeente.

Lees meer
De Nieuwsbrief vanaf 1 juni

De Nieuwsbrief vanaf 1 juni

Nu de gezamenlijke kerkenraad van BeMoRe+ van start is gegaan, is de logische volgende stap dat we ook met één nieuwsbrief komen. Vanaf begin juni zal een nieuwe nieuwsbrief de huidige drie nieuwsbrieven gaan vervangen.

Lees meer