Maand: juni 2024

Zondag 30 juni, viering in de Regenboogkerk

Zondag 30 juni, viering in de Regenboogkerk

“Helende kracht” gaat uit van Jezus in het prachtige sandwich-verhaal over het 12-jarige dochtertje van Jaïrus en de vrouw die 12 jaar aan bloedvloeïngen leed.

Misschien kan dit verhaal dichterbij komen dan we op het eerste gezicht denken. Helende kracht: hoe? waar is die te vinden, of zelfs op te diepen in onszelf? Wordt ons ook helende kracht geschonken?

Lees meer
Zondag 23 juni, BeMoRe viering in de Regenboogkerk

Zondag 23 juni, BeMoRe viering in de Regenboogkerk

Deze zondag lezen we verder in het boek Handelingen. Na de gewelddadige dood op Stefanus krijgen de volgelingen van Christus te maken met hevige vervolgingen. Filippus gaat naar Samaria en daar verricht hij bijzondere wonderen. Simon, die bekend stond als de Tovenaar, kwam tot geloof en liet zich dopen. Als hij ziet dat Johannes en Petrus mensen de handen opleggen zodat ze de heilige Geest ontvangen, wil Simon dat ook. Hij wil er zelfs wel voor betalen! Maar zo werkt het niet: de Geest van God is niet te koop. De kracht van Gods Geest is een gave – voor iedereen.

Lees meer
Inloop op dinsdagmorgen stopt

Inloop op dinsdagmorgen stopt

Iedere dinsdagmorgen kan men de Regenboogkerk binnenlopen voor een kop koffie of thee en een goed gesprek. Helaas komt aan die traditie van bijna 14 jaar een einde. Jaap en Leny Vermeulen hebben aangegeven er mee te stoppen.

Lees meer
PgH Gebouwencommissie breid adviesrapport uit

PgH Gebouwencommissie breid adviesrapport uit

De PgH-gebouwencommissie heeft op maandag 27 mei jl. aan de algemene kerkenraad (AK) een presentatie en toelichting gegeven over haar adviesrapport. De AK heeft daarna een voorlopig besluit genomen om het advies van de gebouwencommissie over te nemen. In de dagen daarna konden tijdens drie verrijkingsbijeenkomsten vragen gesteld worden.

Lees meer
Zondag 16 juni, Regenboogkerk

Zondag 16 juni, Regenboogkerk

Stefanus (zijn naam betekent lauwerkrans) is één van de zeven eerste diakenen van de gemeente in Jeruzalem. Hij is ook de eerste martelaar van de kerk. Zijn gedenkdag is 26 december. Handelingen 6-7 vertelt hoe hij wordt aangeklaagd en als verdediging een lange rede houdt, o.a. over de woonplaats van God. Stefanus wordt uiteindelijk gestenigd. Zijn laatste woorden, in de geest van Jezus: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan.’

We worden in deze dienst genodigd aan de Maaltijd van de Heer.

Lees meer