Gezocht:
Gemeenteleden met belangstelling voor bloemen en liturgie
Voor het verzorgen van de bloemen in de kerk

Dit mooie werk heeft Cocky Looman ruim twintig jaar gedaan, wie wil het van haar overnemen?
Meerdere gemeenteleden kunnen dit bij toerbeurt doen.
Informatie bij Flora van Dijk via vandijkendaal@hotmail.com.

Aanmelden voor deze bijzondere en mooie taak kan bij de scriba via
scriba@regenboogkerkhilversum.nl of tel. 035-6211630.