Diaconaal Pelgrimeren

Diaconaal Pelgrimeren
voor vrede en gerechtigheid
Op zondag 17 februari hebben wij, diakenen, ons voorgesteld in de kerk en een korte presentatie gehouden van de activiteiten waaraan de diaconie de komende jaren wil gaan werken. Wij willen de gemeenteleden vaker op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen.

De komende jaren gaan wij ons zich inzetten voor diaconale acties in en rondom Hilversum. U kunt denken aan helpen in Gooizicht, Vluchtelingenwerk, Hospice Kajan, Buurthuis de Lelie, de Voedselbank, Inloophuis Wording en meer van zulke projecten.

Dit willen we het liefst regelen via de nieuwe stichting ‘Present’, een stichting die vrijwilligers koppelt aan dit soort goede acties. Zie ook https://stichtingpresent.nl 

Voedselbank
Wilt u op korte termijn al helpen? We zijn nog op zoek naar 10 vrijwilligers die willen helpen met onze voedselbankactie op 6 april in de AH aan de Langestraat. U kunt dan twee uur lang de goederen in ontvangst nemen die de mensen gekocht hebben, of flyeren bij de ingang om bezoekers te motiveren mee te doen. Daarna wordt u afgelost door de volgende groep. Aanmelden kan bij Renze: renzesleeking@hotmail.com 

Hospice Kajan & Inloophuis Wording
Op 11 juni moet de oude keuken gesloopt worden in het Hospice Kajan, omdat er een nieuwe komt. Een dag(deel) lekker slopen dus voor een goed doel! Peter Bras coördineert de vrijwilligers hiervoor: psdbras@gmail.com
Inloophuis Wording is naarstig op zoek naar vrijwilligers die diensten willen draaien, deze actie is meer structureel van aard. Wilt u zich hiervoor opgeven neem dan contact op met Inloophuis Wording: https://www.inloophuis-wording.nl/

Vluchtelingenwerk
De acties die we voor ogen hebben zijn eenmalige acties, niet structureel, maandelijks of wekelijks. Vindt u dit nu juist wel leuk dan zijn die mogelijkheden er ook. Vluchtelingenwerk bijvoorbeeld kan versterking van hun klusteam of buddy-team gebruiken. U kunt bij vluchtelingen thuis klussen (vloer leggen, schilderen etc…) of samen met hen iets ondernemen om integratie te verbeteren. Vrijwilliger worden? Kijk hier. 

Collecte-doelen
We staan open voor input vanuit de gemeente voor onze collecte-doelen. Er komt een ‘collectedoos’ bij de ingang van de kerk waar u uw idee voor een collecte of diaconale actie in kunt doen. Wij zullen deze bespreken en de haalbaarheid ervan bekijken. Onze ‘vrije’ collecten per jaar zijn nu nog beperkt maar daar wordt aan gewerkt.

Heeft u vragen of nog meer ideeën neem dan gerust contact op met één van de diakenen.

Hartelijke groeten van:
Arja Haak, Michael de Jong, Liesbeth Wouters, Leen-Pieter Smit, Renze Sleeking en Peter Bras.

Geplaatst in Actueel