Statistieken PgH over 2018

De kerkrentmeesters en diakenen hebben de statistieken van de Protestante gemeente Hilversum (PgH) over 2018 gepubliceerd op de website www.protestantshilversum.nl.

Het aantal leden is in alle wijkgemeenten van de PgH in 2018 helaas weer afgenomen. Verheugend nieuws is, dat er in dit jaar ook een nieuwe zelfstandige gemeente bij is gekomen, Vitamine G. Deze missionaire gemeenschap telt eind 2018 inmiddels 95 geregistreerde leden, voornamelijk jonge mensen. Het totaal aantal leden van de PgH komt daarmee op 4.012 (ultimo 2017: 4.154).
De collecteopbrengsten over 2018 bedroegen in totaal ruim 125.000 euro. Dit is iets minder dan de totale opbrengsten van 2017. Maar voor diaconale doelen in het buitenland is juist meer gegeven. Dit houdt verband met de noodhulpacties waarvoor in 2018 is gecollecteerd.

U kunt hier de statistieken bekijken.

Geplaatst in Actueel