Onderzoek JOP (Jong Protestant)

Het jeugdwerk in gemeenten verschilt enorm, blijkt uit onderzoek van JOP (Jong Protestant). Hoe organiseer je het jeugdwerk als er een handjevol kinderen en tieners in je gemeente is?

Het is die vraag die het meest prangend naar voren komt uit de onderzoeksresultaten, zegt JOP-specialist Corina Nagel. Zij analyseerde de afgelopen maanden 537 ingevulde vragenlijsten. “De groep gemeenten met weinig actieve kinderen en jongeren blijkt groter dan gedacht. In de 35 procent gemeenten met de minste jeugd zijn er gemiddeld acht kinderen en jongeren die activiteiten bezoeken. Dat heeft gevolgen voor het jeugdwerk.
We zijn in de kerk gewend om het jeugdwerk in leeftijdsgroepen in te delen. Ook JOP doet dat: we maken werkvormen voor verschillende leeftijdscategorieën. Maar gemeenten met één kind of jongere per leeftijdsgroep kunnen natuurlijk niet goed met zulke werkvormen uit de voeten. Daarom denken we nu na over andere vormen om jeugdwerk te organiseren.”

De komende tijd gaat JOP verder aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek.
“We ontwikkelen nieuwe vormen die beter aansluiten bij gemeenten met weinig jeugd. We hebben nu bijvoorbeeld de pilot ‘#durfte’, waarbij jeugdwerk niet georganiseerd wordt op leeftijd maar op interesse. Daarbij groepeer je jongeren rond een interessegebied, zoals sporten of muziek maken. In zo’n groep kan dan vervolgens ook de Bijbel opengaan.”
De pilot is niet bedacht door JOP zelf, maar door een gemeente in Zwolle. Dat is precies wat JOP graag wil, legt Corina uit: samen met gemeenten onderzoeken en experimenteren. Kijk naar wat wél kan, is haar oproep. Lees hier meer over het onderzoek.

Geplaatst in Actueel