Adresgegevens wijkgids

Achterin de wijkgids staan de adresgegevens genoteerd van gemeenteleden die een taak vervullen in de wijkgemeente.

Staan uw gegevens in deze lijst en is er in het afgelopen jaar hierin iets veranderd, dan vragen wij u dit vóór 1 augustus door te geven aan de scriba via lily.fraanje@gmail.com.

Ook wanneer u een taak heeft, maar niet meer wil dat uw gegevens of een deel ervan, in de lijst worden opgenomen, kunt u dit melden.

Geplaatst in Actueel