Afscheidnemende en nieuwe ambtsdrager

In de dienst van zondag 29 september nemen we afscheid van Conny Roozendaal als ouderling van sectie 9. We danken haar hartelijk voor haar inzet in dit ambt en vinden het fijn dat ze zich als medewerker voor deze sectie wil blijven inzetten.

Marlies Pestman is bereid gevonden het ambt van ouderling van sectie 9 op zich te nemen en zal op 29 september door ds. Heleen Weimar worden bevestigd. Wij zijn blij met Marlies als nieuwe ambtsdrager en dankbaar dat we met elkaar en samen met alle andere gemeenteleden, ons geroepen mogen voelen om vorm en inhoud aan de kerk van Christus in Hilversum te geven.

Namens de wijkkerkenraad

Gea Rozenberg

Geplaatst in Actueel