Uit de kerkenraad

In de vergadering van 27 juni hielden Miranda Hoff en Maria den Toom uit de Grote Kerk een presentatie over de app chrch, een app voor kerken waarmee gemeenteleden op een snelle manier contact met elkaar kunnen zoeken en informatie uit de kerk krijgen. De Grote kerk werkt al met deze app en is hier enthousiast over. Voordeel van de app is dat deze alleen toegankelijk is voor leden uit de eigen wijkgemeente. De kerkenraad gaat zich na de zomerperiode beraden of we met deze (gratis!) app gaan werken. Bent u benieuwd naar de vele mogelijkheden dan kunt u hier de informatie lezen.

Vervolgens presenteerden Mannes van der Burg en Sari Nijman de vernieuwde website. Omdat de huidige website niet meer voldoet aan de beveiligingseisen, is voor vernieuwing gekozen. De kerkenraadsleden zijn enthousiast over de transparante en lichtblauwe vormgeving van de site, herkenbaar als de huisstijl van de Regenboogkerk. Wanneer de website over enkele weken in de lucht is, kunt u uw suggesties doen voor de invulling. Hierover wordt u in een komende nieuwsbrief geïnformeerd.

Geplaatst in voorpagina