Voortgang beleidsplan

Tot 1 augustus kon u uw input geven ten behoeve van het beleidsplan op basis van zeven vragen. Gea (voorzitter) en Lily (scriba) hebben uw bijdragen gelezen en zijn daar enthousiast over. Op verschillende manieren is er over de vragen nagedacht en gereageerd: in groepen (4x), individueel (7 x), of in persoonlijke gesprekken met kerkenraadsleden. Hiermee is een mooie verzameling ontstaan van kritische opmerkingen en waardevolle voorstellen. Er werd ook waardering uitgesproken voor wat er nu gedaan wordt in eredienst, leerhuizen en andere activiteiten.

In september worden alle bijdragen besproken in de kerkenraad en onderverdeeld in verschillende thema’s, die op basis van uw bijdragen uitgewerkt worden naar een beleidsplan met stappenplan. Aan het begin van 2020 hopen wij op een gemeenteavond het definitieve beleidsplan te presenteren en willen wij ook vertellen hoe wij met uw bijdragen tot dit plan zijn gekomen.

Alle gemeenteleden die de moeite hebben genomen om via email, per brief of mondeling te reageren op onze vragen, willen wij heel hartelijk danken voor hun inbreng.

Via de nieuwsbrief en website zullen wij u de komende maanden op de hoogte houden van alle vervolgstappen in dit traject.

Geplaatst in voorpagina