Giften en ANBI status

ANBI
De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), waarvan wijkgemeente Regenboogkerk deel uitmaakt, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Alle giften aan de PgH zijn fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook voor de giften aan wijkgemeente Regenboogkerk, zoals voor de wijkkas, collectebonnen e.d.

Giften
Giften voor wijkgemeente Regenboogkerk in Hilversum zijn welkom op:

Wijkkas
NL89RABO0373722478 (oud: NL08FVLB0635809362)
t.n.v. PWG Regenboogkerk Wijkkas te Hilversum

Activiteitenfonds
NL14RABO0373722567 (oud: NL55FVLB0635809486)
t.n.v. PWG Regenboogkerk Activiteitenfonds te Hilversum

Collectebonnen
Door middel van collectebonnen kunt u gebruik maken van de fiscale aftrekmogelijkheden van giften. Er zijn 4 soorten bonnen:
Groen: 20 x € 0,50 (totaal € 10,–)
Geel: 20 x € 0,75 (totaal € 15,–)
Wit: 20 x € 1 (totaal € 20,–)
Oranje: 20 x € 1,50 (totaal € 30,–)

U kunt ze bestellen met de formulieren die bij de voordeur in de kerk liggen of door overmaking van het gewenste bedrag, met vermelding van aantal en type op rekeningnummer: NL89RABO0373722478
t.n.v. PWG Regenboogkerk Wijkkas te Hilversum

Meer informatie
Financiële informatie kunt u vinden op de overkoepelende website www.protestantshilversum.nl/cvk onder de kop: Kerkelijk Bureau/Financiën

Overzicht activiteiten in 2016/2017 i.v.m. de ANBI status

– elke zondag is er een kerkdienst
– in 2016 zijn we begonnen met themakerkdiensten
– onder leiding van predikanten en ouderlingen zijn er catechesegroepen
– elke zondag is er kindernevendienst en om de 14 dagen tienernevendienst
– een muziekgroep is actief en geeft af en toe een concert na een kerkdienst
– er zijn verschillende leerhuizen, die door de 2 predikanten gegeven worden
– een aantal keren per jaar is er op zondagmiddag een concert
– regelmatig zijn er seniorenmiddagen op donderdag
– onder leiding van gemeenteleden worden wandelingen georganiseerd
– een expositiecommissie verzorgd regelmatig exposities in de kerk
– op dinsdagochtend is er koffiedrinken om elkaar te ontmoeten

 

 

Geplaatst in Geen categorie