Uit de kerkenraad

Hieronder een aantal belangrijke punten uit de kerkenraadsvergadering van 28 juni:

  • Het werkplan van Renate Japenga, jeugdwerker PgH, is besproken. De kerkenraad reageert enthousiast op het plan waarin duidelijke doelstellingen worden genoemd. Belangrijke punten zijn dat jongeren van de verschillende wijkgemeenten elkaar leren kennen, structureel samen dingen gaan doen en actief meedenken bij het maken van de plannen. Het werkplan wordt idealistisch genoemd en toch realistisch in uitvoerbaarheid. Verwacht wordt dat met deze werkwijze jongeren meer betrokken zullen raken bij de kerk en zich binnen de kerk gehoord en gezien gaan voelen.
  • Van Heleen Weimar, Arno Rog en Jessica Rebel is een gemotiveerd verzoek ontvangen om iemand aan te trekken die voor een jaar de Rainbow Pop Musicians (RPM) zal coachen en wekelijks met de band oefent. Zij verwachten dat hiermee het enthousiasme van de band zal groeien en daarmee nieuwe bandleden worden aangetrokken. In het nieuwe Liedboek staan mooie liederen op ‘lichte’ muziek en alle 150 Psalmen zijn als ‘Psalmen voor Nu’ op popmuziek te zingen. Lichte muziek kan daarmee echt een onderdeel worden van de eredienst. Wanneer de band eenmaal stevig staat, kan deze uitgebreid worden naar een bovenwijkse band, wat past in het bovengenoemde werkplan van Renate Japenga. De kerkenraad kan zich in het voorstel vinden en omdat er financieel geen bezwaren zijn, is het voorstel aangenomen.
  • De nieuwe privacywet, de wet AVG, stelt dat wanneer organisaties persoonlijke gegevens vastlegt, hiervoor een schriftelijke goedkeuring gegeven moet worden door de betreffende persoon. In het nieuwe seizoen wordt naar een methode gekeken hoe we dit in onze wijkgemeente vorm gaan geven. Voor het wijkgidsje dat deze zomer uitkomt, wordt bij nieuwe medewerkers vast gestart met de schriftelijke goedkeuring om de adresgegevens achterin het gidsje op te mogen nemen. Aan medewerkers die al in het gidsje worden genoemd wordt in de nieuwsbrief de komende weken bij herhaling de oproep gedaan, om bij de scriba te melden wanneer iemand gegevens hieruit verwijderd wil hebben.
  • Als laatste punt werd op basis van de jaarverslagen en de gevoerde jaargesprekken met beide predikanten, teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen met als jaarthema ‘pelgrimeren voor gerechtigheid en vrede’. Over het jaarthema wordt u deze zomer verder geïnformeerd. De kerkenraad wenst u een mooie zomer toe en als u op vakantie gaat, een veilige reis en behouden thuiskomst!
Geplaatst in voorpagina