Uit de kerkenraad

Formatie predikanten
In de nieuwsbrief van 8 november informeerden wij u over de 0,4 formatie die onze beide wijkpredikanten tezamen boven de vastgestelde norm van 1 formatieplaats zitten. Zij zullen daarom een aantal taken bovenwijks gaan invullen tot een totaal van 16 uur. De predikanten hebben hun voorstel van taken met een inschatting van te besteden tijd aan de raad voorgelegd. Het plan wordt reëel gevonden en zal nu aan de Algemene Kerkenraad worden voorgelegd.

Bezinningsdag
Zaterdag 30 maart 2019 gaat de kerkenraad zich een dag bezinnen op het eigen functioneren. De raad wil zich met name richten op de verbindende rol tussen de verschillende werkgroepen. In een volgende fase wil ze de blik meer naar buiten richten, als wijkgemeente tussen de andere wijkgemeenten en als kerk in de buurt.

Verwerking jaarthema
Verschillende werkgroepen hebben hun plannen voor verwerking van het jaarthema ‘pelgrimeren voor gerechtigheid en vrede’ gedeeld. Zo volgt de jongste catechesegroep het volk Israël door de woestijn en besteedt ze aandacht aan de Tien Geboden.
De diaconie denkt aan concrete acties zoals hulp bieden aan mensen die naast de maatschappij staan. Hiervoor zoeken zij contact met maatschappelijke organisaties.

In december vergadert de kerkenraad niet. Met uw opmerkingen en vragen aan de kerkenraad kunt u altijd één van de kerkenraadsleden benaderen.

De kerkenraad wenst u een gezegende kersttijd toe.

Geplaatst in Actueel