Uit de kerkenraad

In oktober berichtten wij hoe de Taakgroep Herijking de opdracht heeft om geloofsgesprekken in en tussen de wijkgemeenten te faciliteren. In de kerkenraadsvergadering van 28 oktober is het startsein voor deze gesprekken in onze wijkgemeente gegeven.

Hoe zit het ook al weer?
Enkele maanden geleden heeft de Algemene Kerkenraad de Taakgroep Herijking ingesteld met als hoofdvraag: Hoe is de protestantse kerk, als levend lichaam van Christus, kerk in Hilversum, en hoe willen we dat zijn? Dit proces van gesprek, verkenning en onderzoek zal in meerdere fases verlopen, verspreid over een aantal jaren. In seizoen 2017-2018 richten we ons op de eerste fase, het geloofsgesprek.  Het geloofsgesprek is een gesprek waarin je geloof ter sprake komt. Daarbij gaat het niet zozeer om een discussie, maar om een gesprek waarin mensen delen wat hen raakt en aan elkaar vertellen hoe ze aankijken tegen God, Jezus en de Bijbel.

De taakgroep heeft gekozen voor een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te raken, door het gesprek te voeren op basis van aangereikte geloofswoorden waaruit een keuze gemaakt kan worden. Daarnaast is er een aantal vragen geformuleerd die het gesprek op gang helpen.

Inmiddels is door de Kerkenraad aan alle contactpersonen van gesprekskringen en werkgroepen  in onze wijkgemeente gevraagd dit gesprek binnen zijn/haar kring of groep te voeren. We hopen dat veel gemeenteleden mee zullen doen. Ook voor gemeenteleden die niet aan een werkgroep of gesprekskring deelnemen, maar wel graag mee doen, komt een gelegenheid het geloofsgesprek te voeren. Hierover wordt u binnenkort geïnformeerd.

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail
Geplaatst in voorpagina