Uit de kerkenraad

Wet AVG
Op 25 mei is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De veranderde regelgeving van de wet is reden hier in de kerkenraad uitgebreid aandacht aan te besteden. Met deze wet hebben organisaties, en daarmee ook kerkelijke instellingen, meer verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens. Zo staat er in de wet in een speciaal artikel dat mensen hun toestemming moeten geven om hun persoonsgegevens te verwerken en dat men deze toestemming ook weer kan intrekken. Als kerk kunnen we goed motiveren dat de adressenlijsten die we gebruiken, nodig zijn om als gemeente naar elkaar om te zien. In juni zal de handleiding voor de PgH-gemeenten gereed zijn en wordt gestart met de implementatie ervan.

Startzondag 2018
Zondag 16 september is de Regenboogzondag (startzondag). Anders dan in andere jaren worden in de dienst van deze zondag de nieuwe ambtsdragers bevestigd. Zodra alle nieuwe ambtsdragers bekend zijn, worden hun namen bekend gemaakt.

Bevestiging Renate Japenga
Op zondag 30 september zal Renate Japenga in een gemeenschappelijke dienst als jongerenwerker van de PgH worden bevestigd in de Morgensterkerk. Er zal deze zondag geen dienst in de Regenboogkerk zijn, zodat een ieder die dat wil, naar de Morgenster kan gaan. Op deze manier willen we als wijkgemeente onze verbinding tonen met de bevestiging van Renate. De Morgensterkerk heeft geen beeldverbinding, maar is wel aangesloten op de reguliere luisterdienst!

Geplaatst in voorpagina