Uit de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 25 januari jl. is de brief van 24 gemeenteleden besproken, waarin zij het verzoek doen het aantal ruilzondagen te verhogen van één naar vier tot zes per jaar. Het idee is, dat wanneer de wijkpredikanten vaker voorgaan in elkaars wijkgemeente, de onderlinge samenwerking en saamhorigheid tussen wijkgemeenten wordt bevorderd. In de kerkenraad is verschillend gereageerd op het voorstel . Besloten is om het verzoek voor verdere behandeling door te sturen naar de Algemene Kerkenraad.

De rest van de vergadering is gewijd aan het geloofsgesprek. De 16 kerkenraadsleden die vanavond aanwezig zijn, besluiten niet in groepjes uiteen te gaan maar als één groep het gesprek te voeren. Er is een luisterende houding en een open sfeer. Ieder geeft zeer persoonlijk weer hoe het geloof een drijfveer in zijn of haar leven is. Leven in verwondering of in vertrouwen, al zingend of bijbellezend, verbonden met Christus en elkaar. Zo mededeelzaam waren wij voor elkaar een bemoediging en inspiratie.

Geplaatst in voorpagina