Kinderdienst

Voor kinderen van de basisschool is er tijdens de eredienst kinderdienst(met uitzondering van de zomervakantie). Er wordt gewerkt met 2 groepen: één voor de kinderen van de onderbouw van de basisschool (groep 1 t/m 4), één voor de kinderen van de bovenbouw.
De kinderdiensten worden zorgvuldig voorbereid in samenwerking met de dienstdoende predikant. De voorganger voert meestal een inleidend gesprek met de kinderen, waarna ze naar hun eigen ruimte gaan. Vlak voor het einde van de dienst komen de kinderen terug in de kerkzaal.
Contactpersoon: Fokko Bosker

Geplaatst in jeugd