De Gereformeerde Kerk te Hilversum

Op de website, ‘GereformeerdeKerken.info’ kunt u een artikel lezen over de geschiedenis van de voormalige Gereformeerde Kerk te Hilversum. Hierin wordt vooral ingegaan op de Afscheiding en de Doleantie, daarna worden een aantal markante zaken in de jaren daarna onder de loep genomen.

‘GereformeerdeKerken.info’

 

Geplaatst in Actueel