Cursus:  Muziek laat de Bijbel spreken

Muziek kan helpen om de Bijbel beter te verstaan. De muziek van motetten en passionen, oratoria en cantates, psalmbewerkingen en schriftliederen geeft aan bijbelteksten extra diepgang en een bijzondere verheldering. Dat ervaar je als je actief en bewust luistert, en zeker wanneer je zelf musiceert of zingt. Hoe kun je in liturgie, toerusting of pastoraat gebruik maken van deze sterke combinatie van Bijbel en muziek?

In de cursus Muziek laat de Bijbel spreken onderzoeken we hoe bestaande composities en liederen bij bijbelteksten kunnen functioneren in eredienst, leeromgeving of culturele setting. Deelnemers aan de cursus vergroten hun gevoeligheid voor de zeggingskracht en werking van religieuze muziek, en oefenen met het aanwenden van de combinatie van Bijbel en muziek in diverse praktijksituaties, zoals vieringen, cursus of (groeps)pastoraat.

Programma
De deelnemers lezen het boek Liederen met een verhaal en beluisteren de erbij horende cd’s. Thema’s uit het boek worden tijdens de eerste cursusdag verdiept. In de tijd tussen beide cursusdagen bereiden de deelnemers een praktijkopdracht voor, toegespitst op de eigen werksituatie. De tweede cursusdag bestaat uit presentaties en intensieve bespreking van de voorbereide praktijkopdrachten.

De cursus is bedoeld  voor predikanten, kerkelijk werkers en (kerk)musici. De mogelijkheid bestaat ook dat een theoloog en een musicus zich als duo opgeven en samen een praktijkopdracht uitwerken.

De cursus is opgenomen in het open erkend aanbod van de permanente educatie van de PKN.

FdB-7927 (Small)Cursusleiding
Wim Kloppenburg (kerkmusicus, docent hymnologie) en Heleen Weimar (theoloog en predikant)

Studiemateriaal
Door de deelnemers zelf aan te schaffen, te lezen en te beluisteren ter voorbereiding op de eerste cursusdag: Weimar/Kloppenburg ‘Liederen met een verhaal, acht bijbelse cantica’Met cd’sSkandalon 2015 (€ 29,50)

CD 1 + 2

Data en tijd
Vrijdag 29 september en vrijdag 3 november 2017 van 10.00 – 16.30 uur.

Plaats
Regenboogkerk, Nassaulaan 22, Hilversum.

Kosten
€ 70,00 (inclusief lunch)

Aanmelden
Vóór 15 september 2017 bij Heleen Weimar:  moc.l1503467918iamg@1503467918ramie1503467918w.ah1503467918

Studielast
40 uur

Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail
Geplaatst in voorpagina