Nieuws uit de Regenboogkerk

Op deze website en op de Facebook-pagina van de Regenboogkerk (https://www.facebook.com/regenboogkerkhilversum) vindt u de meest actuele informatie over de kerkdiensten, activiteiten in de wijk en daarbuiten, en meer.

Nieuwsbrief
Daarnaast wordt eens in de twee weken de digitale nieuwsbrief van de Regenboogkerk verstuurd. U kunt zich daarvoor aanmelden via nieuwsbrief.regenboogkerk@gmail.com.
Voor gemeenteleden die niet over een computer of internet beschikken, is een papieren versie beschikbaar. Deze kunt u aanvragen bij Lily Fraanje, scriba van de kerk.

Kerkbrink
Het magazine Kerkbrink, een uitgave van de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH), is een kerkelijk maandblad voor Hilversummers die geïnteresseerd zijn in het (Hilversumse) kerkelijk leven, in religie en zingeving in het algemeen, en het Woord van Christus in het bijzonder. Mensen die zich willen verdiepen en gevoed willen worden in het geloof. Het blad bevat, naast een overzicht van kerkdiensten en berichtgeving uit de aangesloten Hilversumse wijkgemeenten, inspirerende en verdiepende artikelen.
Het magazine wordt maandelijks bezorgd bij de leden van de PgH. Daarvoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het kan aangevraagd worden bij het kerkelijk bureau, tel. 035-6234000, e-mail: bureau @pknhilversum.nl.
Ook wordt Kerkbrink online (in digitale vorm) beschikbaar gesteld via deze link.

Kopij 
Kopij voor de Nieuwsbrief en Kerkbrink, evenals die voor de Website en Facebook, kunt u sturen naar: lily.fraanje@gmail.com én naar s.nijman4@gmail.com.

Geplaatst in Actueel