De Regenboogcantorij

De Regenboogcantorij is in 1982 ontstaan vanuit het samen-op-weg proces tussen de hervormde Kapel en de gereformeerde Torenlaankerk, waarna in 1995 samenvoeging plaatsvond met de cantorij van de Zuiderkerk. Er was een royale bezetting van alle stemmen in die tijd en het samengaan verliep vlot. Een aantal leden van het eerste uur zingt nog trouw en enthousiast mee!

Repertoire 
De cantorij werkt 12 tot 13 keer per jaar mee aan de eredienst. De te zingen liederen moeten dan ook in de dienst passen. Uiteraard wordt gezongen ter ondersteuning van de gemeentezang, veelal klinken ook vier- of meerstemmige liederen, soms in wisselzang met de gemeente. Enkele keren per jaar worden ingewikkelder stukken – zoals een kleine cantate – gezongen, al dan niet begeleid door bijvoorbeeld orgel, strijkers of hobo.Cantorij Pasen
Meestal zingt de cantorij in de Regenboogkerk, nu en dan echter worden kleine uitstapjes gemaakt. Er wordt samen met andere koren gezongen, en ook aan oecumenische diensten wordt medewerking verleend. Zang en muziek verbinden!

Directie en begeleiding
Werd de cantorij vanaf het begin enthousiast door Jan van Dijk gedirigeerd, vanaf 2005 is Arno Rog onze deskundige en inspirerende dirigent. Vaste begeleider op het orgel is sedert vele jaren Ies Nijman.

Arno Rog

Arno Rog

Ies Nijman

Ies Nijman

 

 

 

 

 

Repetities
De stemverhouding is op dit moment goed in balans, en de sfeer in de cantorij is altijd goed en harmonieus.
Vanzelfsprekend zijn nieuwe zangers, bij voorkeur wat jongere stemmen, van harte welkom. Noten kunnen lezen is niet noodzakelijk, maar enige kennis van muziek is alleen maar prettig. Verder wordt er een eenvoudige zangtest gehouden om te bepalen bij welke groep je stem het beste past. Contributie wordt niet geheven en je bent altijd voor een proef-repetitie welkom.Regenboogcantorij
Er wordt op maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de kerkzaal van de Regenboogkerk gerepeteerd.

Jan Koopmans, voorzitter, tel. 035-6249624

Geplaatst in Actueel