Allemaal heiligen

Ons thema voor het komende kerkelijk jaar is ‘Allemaal Heiligen’.

Paulus spreekt in zijn brief aan de Efeziërs op een heel inclusieve manier van heiligen. Het is geen aparte groep, de heiligen zijn alle gelovigen samen. Zij worden door de apostel aangesproken, Gods genade en vrede wordt hen toegezegd, zoals dat ook bij ons gebeurt aan het begin van iedere kerkdienst. Heiligen zijn burgers van Gods Koninkrijk, levenden en doden. Soms kunnen we in het leven van mensen zien hoe Gods Koninkrijk wordt gebouwd, op een heel bijzondere wijze. Deze mensen – mannen, vrouwen en kinderen – zijn inspirerende voorbeelden.

InspiratieAllemaal heiligen
In het komende kerkelijke jaar willen we inspiratie opdoen in de vele prachtige verhalen die verbonden zijn aan de levens van Godzoekers door de eeuwen heen. De ene keer laten we ons daarbij helpen door de katholieke heiligenkalender, de andere keer gaan we daar bewust buitenom en kijken we naar inspirerende levensverhalen, onafhankelijk van een kerkelijke goedkeuring.
Op allerlei verschillende manieren gaan we daar het komend jaar in de Regenboogkerk mee aan de slag: in kerkdiensten, gesprekken, groot huisbezoeken en het bijbelcafé. Binnen de kerkdiensten kan het thema ‘Allemaal heiligen’ op verschillende plaatsen terecht komen, bijvoorbeeld bij het kyriegebed, het kindergesprek, in de preek, de liederen of de voorbeden.

Lied 728, met tekst van de dichter Muus Jacobse (bij Hebreeën 11) bezingt de heiligen:

De heiligen, ons voorgegaan,
hebben hier niets verworven,
maar zijn aan ’t einde van hun baan
als vreemdeling gestorven.
Maar zij geloofden dat Gods hand
die hen tot daar geleid had
in ’t beter, hemels vaderland
een stad voor hen bereid had.
Die van de aarde vrijgekocht
nu rusten van hun werken,
zij spreken en getuigen nog
om ons geloof te sterken,
dat wij omgeven door een wolk
de weg ten einde lopen,
een met het heilig trekkend volk in liefde en in hope.
Geprezen zij zijn naam!
Hij doet ons veilig gaan!
Kom zingen wij tesaam
met alle heiligen.

Gods Geest schakelt mensen niet uit, maar in. Hij voegt hen samen tot één volk onderweg. Wij mogen geloven dat onze daden ertoe doen, in een schat van goede werken, geïnspireerd door dit geloof.

Afbeelding: Alfred Smid

Geplaatst in voorpagina