Afscheid en bevestiging van ambtsdragers

In de dienst van 24 september zijn bevestigd Peter Bras en Arja Haak als diakenen, Hennie Bikker als sectie-ouderling en Esther en Wouter Sluis-Thiescheffer als jeugdouderlingen.

Al eerder, op 30 juli, werd Liesbeth Wouters als diaken bevestigd.

In deze dienst is er afscheid genomen van Leida van den Berg, na 6 jaar in het ambt van diaken, Alie Koopmans na 8 jaar in het ambt van sectieouderling en Jacoline Batenburg die voortijdig haar ambt als sectieouderling neerlegt omdat zij als predikant een baan heeft gevonden.

Geplaatst in Fotoreportage