Bijbelcafé 2018

Deze winter zijn er vanuit de Regenboogkerk weer een zestal avonden in de openbare bibliotheek van Hilversum georganiseerd onder de titel: Bijbelcafé. Dit jaar is het thema verbonden met het jaarthema van de Regenboogkerk: Heiligen en Hilversum.

Het begrip ‘heiligen’ gaat verder dan door de Rooms-katholieke kerk goedgekeurd (zie bijv. Efeziërs 1). Toch kiezen we nu voor een aantal voortrekkers in de kerk, die deze status wel degelijk (bijna) allemaal hebben. Maar de verhalen verbonden aan hun levens hebben een grote invloed op de Europese cultuur, veel verdergaand dan alleen in de Rooms-katholieke kerk. Bovendien was er feitelijk ook institutioneel één kerk tot in de vroege 16e eeuw.

Vertrouwde opzet
De opzet van de avonden is inmiddels even beproefd als vertrouwd. Na een lezing van ongeveer één uur, waarbij lichtbeelden en stellingen worden gepresenteerd, en waarbij soms ook muziek en plenaire discussie is, is er voor de liefhebbers in de caféhoek van de bibliotheek gelegenheid in kleine groep verder door te praten bij een goed glas wijn. Er is tweemaal een gastspreker: Henk Michielse en Pieter Hoogenraad, beide kenners van de kerkelijke geschiedenis van het Gooi.

De avonden, die worden voorbereid door de werkgroep Verdieping en Ontmoeting van de Regenboogkerk, beginnen om 20.00 uur en zijn om 22.00 uur afgelopen. Ook losse avonden kunnenworden bijgewoond, aanmelding is niet nodig.Bibliotheek Hilversum
Ter bestrijding van de onkosten wordt een kleine bijdrage van €2,- per avond gevraagd.

Locatie:
Centrale Bibliotheek, ’s-Gravelandseweg 55.

Data:
21 februari: St. Franciscus en St. Clara en de armoedebeweging in Italië en Europa (door Jurjen Zeilstra)
7 maart: St. Vitus en de kerken van het Gooi (door Pieter Hoogenraad)
21 maart: St. Titus Brandsma en St. Edith Stein, mystiek en het verzet tegen de nazi’s (door Jurjen Zeilstra)

Geplaatst in Actueel