Kerkbalans 2018

De meeste leden van onze wijkgemeente zullen ondertussen wel per e-mail of per brief (in de brievenbus) gemerkt hebben, dat Kerkbalans 2018 wat anders verloopt.
Het zou kunnen, dat er nog gemeenteleden zijn die het toezeggingsformulier nog niet ontvangen hebben. Aan gemeenteleden die dat betreft, is het verzoek om met mij contact op te nemen.
Ik zal dan zorgen, dat u alsnog een brief met een toezeggingsformulier voor kerkbalans 2018 krijgt toegestuurd.

Wij verzoeken gemeenteleden die het nog niet ingevuld en verstuurd hebben dringend dit wel te doen.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Erik van den Berg (kerkrentmeester), tel. 6247406 of erikenwil@zonnet.nl

 

 

 

 

 

Geplaatst in voorpagina