Scriba over donorwet: ‘Niemand sterft voor zichzelf’

Scriba over donorwet: ‘Niemand sterft voor zichzelf’

Op dinsdag 13 februari heeft de Eerste Kamer beslist over de donorwet. Een belangrijke beslissing, donoren zijn hard nodig. De meningen over deze wet zijn verdeeld, ook in de Protestantse Kerk. Christenen denken heel verschillend over orgaandonatie.

Ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, vindt het goed dat de discussie over donorregistratie wordt gevoerd. Ongeacht de uitslag van de stemming over dit wetsvoorstel roept hij iedereen op het donorcodicil in te vullen. Hij schrijft:

‘In alle vrijheid. Coram Deo, voor Gods aangezicht. Biddend. In het besef dat het hier gaat om leven en dood. Niet alleen dat van uzelf, maar evenzeer van uw medemens. In vertrouwen dat uw lichaam, inclusief uw organen en weefsels, niet uzelf, de staat of een ander maar God toebehoren. Wij zijn met huid en haar van Hem. Ik roep u op om actief het donorcodicil in te vullen. Neem uw eigen beslissing met dit lied in uw hoofd:
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe’
(Lied 961, Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk)

U kunt meer lezen op de site van de PKN.

Geplaatst in voorpagina