Veel belangstelling voor afscheidsconcert IKK

De belangstelling op 23 maart bij het afscheidsconcert van het Interkerkelijk Koor Hilversum was overweldigend. Prachtig, zoals het koor vol overgave en uit het hart zong onder leiding van Klaas de Haan en begeleid door Eduard van Maanen op orgel en piano.

Ook de solo’s die Eduard zong boeiden de aanwezigen. Annemieke Parmentier gaf op verrassende wijze uitleg over de te zingen liederen en de orgelmuziek. Verrassend was ook de toespraak van Irene Muller namens alle kerken. Dank aan Ies Nijman die met dit geweldige idee kwam en er helaas zelf niet bij kon zijn. Dank aan iedereen, die meegewerkt heeft en deze avond tot een onvergetelijke avond heeft gemaakt. Van dit concert is een cd-opname gemaakt die besteld kan worden bij Wim Vlijm, tel. 035-6232156.

Geplaatst in voorpagina