Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)

Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw? Waarom is 1 Korinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst, hoe beleven andere volken hun geloof, wat was Paulus voor een man, hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus en welke invloed heeft Augustinus op de huidige theologische inzichten gehad?

Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden. Cursisten zeggen voortdurend dat ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept de kijk op dingen die (soms) allang bekend waren vanwege achtergrond maar het biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een ervaring!

Deze driejarige cursus vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een kerk is niet vereist.
Meer informatie en aanmelding kan bij de secretaris: Pieter Licht, tel. 06-83995520, pieter.licht@gmail.com of via www.tvg-amsterdam.nl

Geplaatst in voorpagina