Reorganisatie binnen PKN

Na een ingrijpende regionale reorganisatie krijgt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een nieuwe toplaag. Het aantal kerkelijke afdelingen (classes) is van 74 naar 11 gekrompen. In elke regio gaat op 1 september een classispredikant aan de slag. Die werkt voor circa 150 tot 200 kerkelijke gemeenten. Zij zullen in de regel eens per vier jaar de classispredikant op bezoek krijgen.

Aanhakend bij de vrees dat de nieuwe functionaris vooral een bestuurder wordt of een conflictoplosser, schrijft de PKN dat die juist géén manager moet zijn. En ook geen troubleshooter – daar zijn andere instanties voor, intern en extern. In eerste instantie moet de classispredikant een inspirator zijn, aanjager van het kerkelijke gesprek, en aandacht vragen voor ‘inhoud en hart van het kerk-zijn’.
Hij is geestelijk leider, en als zodanig ook het gezicht naar buiten.

Zijn of haar gemiddelde werkweek zou er zo uit kunnen zien: een dag gemeentebezoek, anderhalf tot twee dagen bestuurlijke taken rond predikanten of gemeenten, een dag intern vergaderwerk, een dag correspondentie, bezinning en collegiale contacten. De classispredikant heeft beperkte bevoegdheden, hij beslist samen met het bestuur van de classis.

Peter Verhoeff
De classispredikant voor de regio Noord-Holland wordt Peter Verhoeff. Over hem het volgende:
“Ik ben een kerkjongen, ik hou zielsveel van de kerk.” Met die woorden introduceerde Peter Verhoeff (55) zichzelf toen hij in 2009 verrassend werd gekozen tot preses van de Protestantse Kerk in Nederland. De dominee uit Alkmaar had een progressief imago, vooral omdat hij nauw betrokken was bij Op Goed Gerucht, een groep theologen die vrolijkheid en creativiteit in de kerk wil brengen. In zijn nieuwe baan als classispredikant gaat Verhoeff veel bekenden tegenkomen. Niet alleen uit zijn verleden als preses van de PKN, maar vooral ook vanuit de functie die hij nu bekleedt: regionaal adviseur in Utrecht én Noord-Holland, de provincie die zijn nieuwe werkgebied wordt.

Dit artikel is overgenomen uit dagblad Trouw (8-6-2018)

Geplaatst in voorpagina