De Bijbel mee op vakantie

Wilt u ook tijdens de zomervakantie dagelijks een stukje uit de bijbel lezen? Stop dan het gratis vakantieleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap in uw koffer. Het boekje geeft twee weken lang dagelijkse inspiratie uit het boek Filippenzen. Voor kinderen is er een zomerpakket van Bijbel Basics.

“De vakantie is bij uitstek de periode om los te komen van je dagelijkse beslommeringen. Daarom kozen we voor dit rooster Paulus’ brief aan de Filippenzen”, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap. Het kopje boven die brief had kunnen zijn ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’, net als dat bekende lied op een melodie van Beethoven. En dat terwijl Paulus geen vakantie had, maar gevangen zat. Waar hij dan toch die blijdschap vandaan haalde, onthult hij in deze brief.

Bijbel Basics zomerpakketNBG_logo
Voor kinderen stelt het NBG een Bijbel Basics zomerpakket beschikbaar. Bijbel Basics is de digitale kinderdienstmethode die kinderen van 4-12 jaar laat kennismaken met 200 bijbelverhalen. In veel kerken zitten de kinderen in vakantietijd in de ‘gewone’ kerkdienst. Met dit zomerpakket kunnen ze dan toch aan de slag met de Bijbel. Het pakket is gratis te downloaden en bevat een Bijbelverhaal, vragen om over na te denken en een doe-opdracht, bijvoorbeeld een in te kleuren memoryspel.

Doop in de JordaanHiernaast een illustratie uit het Bijbel Basics zomerpakket: de doop van Jezus in de Jordaan.

Het leesrooster is verkrijgbaar bij de NBG-vrijwilligers,(Lenie Vermeulen) en via debijbel.nl/vakantieboekje. Het komt ook  digitaal beschikbaar via debijbel.nl. Het Bijbel Basics zomerpakket is te downloaden door in te loggen op debijbel.nl/bijbelbasics

 

Geplaatst in voorpagina