Oproep aan alle medewerkers in onze wijkgemeente

Het nieuwe seizoen is in zicht en daar hoort een nieuw wijkgidsje bij. Achter in het wijkgidsje wordt ieder jaar in een adressenlijst de adresgegevens van de medewerkers van onze wijkgemeente genoemd. In het kader van de wet AVG, de wet die gaat over bescherming van persoonsgegevens, hebben wij aan u de volgende vraag: staan uw adresgegevens in de adressenlijst van het vorige wijkgidsje en ziet u deze of een deel ervan  liever niet meer vermeld?  Wilt u dit dan vóór 10 augustus doorgeven aan de scriba van onze wijkgemeente: scriba@regenboogkerkhilversum.nl.
De door u opgegeven gegevens worden dan uit de lijst verwijderd.

Geplaatst in voorpagina