Uitnodiging

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de verdediging van het proefschrift
‘Visser ’t Hooft, 1900-1985; Een leven voor de oecumene’
op woensdag 5 september te 11.45 uur in de aula van de
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam, door
Jurjen Albert Zeilstra.
Na afloop, te 13.00 uur, zal in de foyer een receptie plaatsvinden.

W. A. Visser ‘t Hooft(1900-1985) was één van de oprichters van de Wereldraad van Kerken en de eerste secretaris-generaal (1948-1966).

SymposiumVisser-'tHooft_vl_omslag
Het boek wordt door uitgever Skandalon gepresenteerd tijdens het symposium ‘De kaarten op de kerk gezet’ op vrijdag 28 september, van 10.00-17.00 uur, eveneens in de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, kerkzaal 16A (één trap boven de vijftiende verdieping van het hoofdgebouw).
De toegang is gratis. Aanmelden voor deze bijeenkomst is wel nodig, dit kan via info@acrh.eu.

Geplaatst in Actueel, voorpagina