70 jaar Wereldraad van Kerken

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Met de Wereldraad van Kerken ontstond in 1948 een uniek platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken. Als toonaangevende oecumenische organisatie heeft zij vanaf haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar ook aan vrede en recht.

Miljoenen christenen
Er zijn 350 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad van Kerken. In Nederland zijn dat de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Quakers. Gezamenlijk vertegenwoordigen de lidkerken van de Wereldraad meer dan 500 miljoen christenen in meer dan 110 landen. Deze lidkerken weten zich verbonden in Christus, over de grenzen van theologische en culturele verschillen heen. De lidkerken leren van elkaar, delen met elkaar en scherpen zich aan elkaar.

Feestelijke jubileumvieringAmsterdam_Nieuwe_Kerk_1697
Vanuit dankbaarheid en vreugde vieren wij graag met u dit belangrijke jubileum. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een feestelijke internationale (Engelstalige) viering in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op donderdag 23 augustus, om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk (Dam, Amsterdam).
Olav Fykse Tveit (secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken) en Agnes Abuom (voorzitter van het centraal comité van de Wereldraad) zijn beiden voorganger in deze viering.

U kunt zich hier  aanmelden voor deze viering.

Nog meer jubileumactiviteiten

  • Op deze dag is ook een symposium georganiseerd door de Protestants Theologische Universiteit. Dit vindt plaats om 11.00 uur in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Meer informatie op de site van de PThU
  • Walk of Peace door Amsterdam. Deze start om 13.00 uur in de Hoftuin van de Protestantse Kerk te Amsterdam en eindigt rond 15.00 uur op de Dam. Een wandeling langs bijzondere plekken in Amsterdam. Deelnemers aan de wandeling die ook genodigd zijn voor de viering, zijn op tijd bij de Nieuwe Kerk. U kunt dus aan beide activiteiten meedoen. Meer informatie op de site van de Raad van Kerken.
Geplaatst in Actueel, voorpagina