Jaarthema

Het thema voor het nieuwe seizoen is ‘Pelgrimeren voor gerechtigheid en vrede’.
Dat jaarthema is ontleend aan het thema ‘Pilgrimage for Justice and Peace’ dat door de Wereldraad van Kerken is ontwikkeld sinds de assemblee in Busan, Zuid-Korea, in 2013. Het gaat er bij deze ‘Pelgrimage’ om de kerk te zien als mensen in beweging. Onderweg in het leven komen wij op telkens weer andere plaatsen. Steeds opnieuw hebben wij de opdracht daar gerechtigheid te zoeken en, waar mogelijk, te helpen om vrede te stichten.

Op 23 augustus is in de Nieuwe Kerk te Amsterdam gevierd dat de Wereldraad 70 jaar geleden werd opgericht. Jongeren en ouderen lieten deze dag met een wandeling (Walk of peace) door de stad zien dat, ook al hebben de kerken het moeilijk, zij zich voor de grote thema’s van de oecumene willen blijven inzetten.

In onze Regenboogkerk gaan wij het komend jaar in dat verband inspiratie zoeken in bijbelverhalen van zwerven en zoeken. De ‘walk of peace’ is een mooi moment om daar bewust een begin mee te maken.

Geplaatst in Actueel