Promotie Jurjen Zeilstra

Het was een druk bezochte promotieplechtigheid op 5 september in de VU van Amsterdam. Veel gemeenteleden uit de Regenboogkerk, maar ook veel familieleden, vrienden en collega’s van Jurjen hadden het slechte weer getrotseerd om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn.

Het onderwerp van zijn promotie was een biografie over het leven van dr. W.A. Visser ‘t Hooft (1900-1985), een van de oprichters van de Wereldraad van Kerken en de eerste secretaris-generaal (1948-1966). Na een aantal kritische vragen van de promotiecommissie te hebben beantwoord klonk het “Hora est” en mocht Jurjen zijn tweede doctorsbul in ontvangst nemen. Na een lange periode van hard werken is hij nu naast doctor in de theologie ook doctor in religiegeschiedenis. Van harte gefeliciteerd!Visser-'tHooft_vl_omslag

Symposium en presentatie boek
Het proefschrift wordt in boekvorm uitgegeven door Uitgever Skandalon. Tijdens het symposium ‘De kaarten op de kerk gezet’ op vrijdag 28 september van 10.00 tot 17.00 uur, eveneens aan de VU, wordt het boek gepresenteerd. Voor deze bijeenkomst moet men zich van te voren aanmelden via info@acrh.eu. De toegang is verder vrij.

Bekijk de fotoreportage van de promotieplechtigheid

Geplaatst in Fotoreportage