Vredesweek 2018

Een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. Met dat doel werd in 1981 door de Verenigde Naties 21 september als de Internationale Dag van de Vrede uitgeroepen. Jaarlijks organiseert PAX in de week van 21 september de vredesweek, een week in het teken van vrede, bezinning en actie. Dit jaar duurt die nationale Vredesweek van 15 tot en met 23 september en het thema 2018 is ‘Generaties voor vrede’.

Vredesweek in Hilversum
Vorig jaar werd voor het eerst de Vredesweek in Hilversum georganiseerd, een initiatief van verschillende maatschappelijke organisaties in Hilversum, waaronder de Raad van Kerken. De gemeente Hilversum ondersteunt dit initiatief van harte. In de week vinden diverse activiteiten plaats.

VredeswandelingWalk of peace
Op zondag 16 september is er een vredeswandeling door het centrum van Hilversum, waaraan iedereen kan deelnemen. De wandeling start bij het raadhuis op om 15.00 uur met een openingswoord door burgemeester Broertjes en de kinderburgemeester Louise de Wit. Na een moment stilte bij het MH17 monument en een gebed van Universele Vrede gaat de tocht verder naar het Soefi centrum waar een gebed wordt voorgedragen met muziek. Via het Melkpad komt de wandeling aan bij de Oudkatholieke kerk, waar ook een stop gemaakt wordt. Na het Spirituele Centrum (hoek Naarderstraat-Melkpad) gaat men over de Groest naar de Kerkbrink. Aldaar zal de nieuwe stadsdichter het vredesgedicht 2018 voorlezen. Rond 16.30 uur wordt de vredeswandeling afgesloten. Loop mee om samen met anderen het belang van vrede te ondersteunen!

Vredes-event op de Kerkbrink
Op 19 september vanaf 20.30 uur vindt rond de muziekkiosk op de Kerkbrink het vredes-event plaats. De Raad van Kerken nodigt iedereen uit om naar dit event voor jong en oud te komen.
Sprekers Renate Japenga, Tukkie Tuk en mevrouw Jeltien Kraaijeveld-Wouters zullen in korte krachtige toespraken het gedachtegoed van de drie vredestichters van de 20ste eeuw verwoorden, afgewisseld met zang van de koren Edoza en Immanuel. Het gaat daMahatma Ghandi, M. L. King, Mandelaarbij om de personen van Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Zij stonden ieder voor de gedachte van geweldloosheid, durf een droom te hebben en de verzoening. Zij stellen ons een uitdagende vraag: Lukt het ons dit gedachtegoed ook in onszelf een plek te geven?

Marjoleins Dancestudio zal met haar groep jongeren invulling geven aan het thema door middel van dans. Vooraf is er koffie en thee en achteraf is er alle ruimte voor ontmoeting.
Het geheel zal een klein uur duren.
De toegang is gratis, bij slecht weer wijken wij uit naar de Grote Kerk.

Op de site hilversum.nl leest u meer over alle activiteiten.

Geplaatst in voorpagina