• Schilderijen Bob Pestman 20180928_BobPestman-1_460

  De familie van Bob Pestman († 2015), heeft negen schilderijen over Genesis, door Bob gemaakt, beschikbaar gesteld aan de Expositiecommissie van onze kerk.

  In de Regenboogkerk is helaas geen plaats voor een permanente expositie van deze werken, daarom zullen ze gedurende de zomermaanden, wanneer er geen wisselende expositie is, worden tentoongesteld. Zo zijn in de zomermaanden de kerkwanden toch met mooie kunst gevuld, met dank aan de familie van Bob Pestman.

  Lees verder →
 • Nieuwe expositie Expo 6-1-'19, poster

  Op zondag 6 januari  is een nieuwe tentoonstelling geopend met foto’s van gemeentelid Fok de Boer. Uit zijn foto’s is voor deze expositie een selectie gemaakt rond het thema ‘hedendaagse devotie’.
  Van talrijke religies overal ter wereld kan dagelijks de beleving worden waargenomen en op een foto worden vastgelegd. In deze expositie worden een beperkt aantal aspecten van deze belevingen belicht.

  In de vitrine en op sokkels wordt intrigerend werk getoond van lintzaag-kunstenaar Maurice Aussems. Uit een blok hout wordt een kunstwerk gezaagd met de mogelijkheden voor veel dimensies in een wankel evenwicht. Met een andere techniek wordt een patroon herhaaldelijk uitgezaagd met de lintzaag-tafel onder een hoek waardoor de sculptuur uitschuifbaar is. Door dit in verschillende richtingen te doen wordt een Escher-achtig effect verkregen.

  Openingstijden: zondags na de kerkdienst van ongeveer 11.30 tot 12.15 uur en dinsdags van 10.00-12.00 uur. De expositie is te zien tot 5 maart 2019.

  Fok de Boer
  Fok de Boer zw. (Foto S. Wensink-de Boer)
  Fok de Boer (1941), lid van onze kerk, fotografeert al heel lang. Hij is autodidact. Dit is zijn eerste expositie.
  “Ik ben in 1941 in Enkhuizen geboren in een gezin waarvoor de term Kleine Luyden gemaakt leek. Mijn godsdienstige opvoeding kreeg ik voornamelijk van mijn moeder, die een tamelijk orthodoxe geloofsopvatting had, waarvan delen weliswaar zijn afgebrokkeld, maar waarvan de basis bij mij bewaard is gebleven. Ik kreeg mede daardoor veel belangstelling voor de kerk, gebruiken in de kerk en voor kerkbezoekers. Door het lezen van boeken van Chaim Potok en Pearl Abraham werd mijn belangstelling voor het jodendom (en andere godsdiensten) gewekt. Deze belangstelling heeft zich onder andere vertaald in foto’s van kerkinterieurs, gelovigen en rituelen.
  Half 1960 kocht ik mijn eerste kleinbeeldcamera, aanvankelijk voor het fotograferen van mijn gezin en vakanties enzovoort. Na mijn pensionering en de opkomst van de digitale FdB-9731acamera besteedde ik meer tijd aan mijn fotohobby. Een hoogtepunt was toen ik in NYC met een telelens portretfoto’s kon maken van prinses Maxima en kroonprins Willem Alexander. Zij kregen na de opening van het door Ben van Berkel ontworpen New Amsterdam Pavilion nog een rondleiding van Piet Oudolf in de door hem ontworpen tuin in Battery Park. Met die foto’s deed ik vooral mijn schoonmoeder een groot plezier…..
  In deze expositie komen mijn interesse in godsdienstbeleving en fotograferen bij elkaar om de kijker te inspireren.”

   

  P4127058_01 (Klein) fdb-7738 (Klein) DSC_7573 (Klein)

   

   

   

   

   

   

   

  FdB-0876-3 (Klein)

  FdB-6973 (Klein)

   

   

  Foto’s S. Wensink-de Boer

   

  Maurice Aussems
  Maurice aussemsMaurice heeft vanaf 2009 zes jaar in West-Schotland gewoond waar hij zich, uit liefde en respect voor het materiaal, op de houtbewerking stortte. Met zowel kettingzaag, draaibank als beitels heeft Maurice verschillende projecten gedaan.
  Het vuur van de haard heeft bij Maurice Aussems zijn passie voor de lintzaag aangewakkerd toen hij in 2012 zijn cirkelzaag verving voor een stuk gereedschap met meer mogelijkheden dan alleen het kortzagen van aanmaakhout.
  De tekening van het hout enerzijds als ook het verkennen van de vele mogelijkheden met verschillende technieken voor de lintzaag, inspireren Maurice tot zijn werk.
  Een van die technieken waardoor Maurice zich laat inspireren werd in het verleden ook al toegepast door de kunstenaar Brian Willsher. Door een patroon herhaaldelijk uit te zagen met de tafel onder een hoek, wordt het hout taps gezaagd waardoor de sculptuur uitschuifbaar is en daardoor een extra 3-dimensionaal effect krijgt. Door dit in verschillende richtingen te doen wordt een Escher-achtig effect verkregen.
  Bij een andere techniek (S)pine oftewel gesegmenteerd vuren, wordt een balk in losse interlocking segmenten gezaagd waardoor de balk flexibel wordt. Hierdoor kan je spelen met de zwaartekracht en kan deze balk gebogen maar los en zelfstandig op een, onder een hoek gezaagde, voet staan. Waardoor het lijkt alsof deze onder een zware last gebogen gaat of tegen de wind in staat.

    

  Lees verder →
 • Exposities in de Regenboogkerk

  In de kerkzaal van de Regenboogkerk worden ieder jaar een aantal exposities gehouden, die georganiseerd worden door de expositiecommissie. Deze commissie werd na een initiatief van de kerkenraad ingesteld in 2002. In 2003 werd voor het eerst werk van twee gemeenteleden tentoongesteld.
  Hoewel het initiatief oorspronkelijk bedoeld was voor gemeenteleden, was al snel deze bron opgedroogd en werd de commissie gevraagd om andere exposanten uit de omgeving uit te nodigen. De toenmalige voorzitter Bob Pestman had een uitgebreide kring bekenden waaruit geput kon worden. De opzet was om vijf tot zes exposities per jaar te houden en dit najaar wordt gestart met de zesenzeventigste!
  FdB-9414 (Small)De exposanten worden ruim van te voren benaderd. Zo is de commissie nu al nagenoeg rond met de exposities in 2018 en worden gesprekken gevoerd voor 2019. Uiteraard moet de periode van exposeren worden afgestemd met andere exposities van dezelfde kunstenaar en met bijvoorbeeld lokale kunstroutes en kunstdagen.
  Gemeenteleden zijn uitgenodigd om bij de expositiecommissie suggesties in te brengen voor mogelijke exposanten.

  FdB-6357 (Small)     FdB-6355 (Small)     FdB-6366 (Small)

  Lees verder →