ActiMvdB 10-13025ef

De wijkgemeente Regenboogkerk manifesteert zich als een geloofsgemeenschap met verschillende vormen van betrokkenheid. Er is een groot aanbod van activiteiten die het persoonlijk geloof kunnen verdiepen en daadkrachtig maken door pastoraat en concrete naastenliefde.
Ieder jaar is er weer een variatie aan vieringen, mogelijkheden tot gesprek, bezinning, vormen van hulpverlening en vele andere activiteiten, die gericht zijn op steun en bemoediging, gemeenschap, opdoen van inspiratie. Liturgie, beeld, zang, muziek, kunst zijn belangrijk voor de gemeente en krijgen hun plaats in en buiten de kerkdiensten.

Kinderen nemen deel aan het Avondmaal. Jongeren worden op een aantal momenten direct betrokken. Er zijn kindernevendiensten en tienerdiensten. Ook voor de leeftijden 20+en 30+ is er speciale aandacht en aanbod.

Twee predikanten zetten zich voor de wijkgemeente in: een fulltime – en een parttime predikant.

Omzien naar elkaar
We voelen ons een gemeenschap en daar geven we onder andere vorm aan in het pastoraat. De wijk is in een aantal secties ingedeeld, iedere sectie heeft een team van pastoraat medewerkers. Onder leiding van de ouderling wordt zo invulling gegeven in het omzien naar elkaar.
Voor ouderen is er ouderenpastoraat, de bijbelgespreksgroep in de Boomberg en de 60+ groep.

Diaconaat
De diakenen van de Regenboogkerk zijn actief bezig met het verlichten van zorgen voor mensen die het nodig hebben. Concrete activiteiten vinden plaats op het gebied van zending, wereld-diaconaat en ontwikkelingssamenwerking, waaronder collectes en meeleven met enkele projecten van gemeenteleden zelf werkzaam in de Derde Wereld, of daarmee op persoonlijke titel hecht verbonden, of van jonge leden die zich in hun vakantie inzetten in een ontwikkelingsland.

Wijkgemeente en samenleving
Voor een bijzonder project houden de jongeren jaarlijks hun ‘vastenweekend’ in de lijdenstijd, samen met wijkpredikant en jeugdouderling en overnachting in de Regenboogkerk. Zo verbreedt het perspectief van onze wijkgemeente naar de samenleving en versterkt het bewustzijn dat wij onderdeel zijn van de wereldkerk. Ook is er een hartelijke oecumenische samenwerking met de RK parochie Onze Lieve Vrouwe / Verrijzenis en de Oudkatholieke Sint Vitus parochie aan het Melkpad.

Ontmoeting
Naast de gebruikelijke ontmoetingsmomenten, zoals catechese, sectieavonden, gesprekskringen, zijn er ook diverse activiteiten die met name bestemd zijn voor mensen die niet (zo vaak meer) in de kerk komen. Bijvoorbeeld pelgrimerend ‘Wandelen met…’ en de basiscursus Bijbellezen. Op dinsdagochtend is de kerk open voor ontmoeting bij een kopje koffie en ook staan er weer mooie concerten in onze Regenboogkerk op het programma.

Exposities
De Regenboogkerk is een prachtige plek om van kunst te genieten. De expositiecommissie zorgt er voor dat er iedere paar maanden een nieuwe tentoonstelling aan de muur hangt en in de vitrine staat in de grote zaal. De exposities zijn te bezoeken op dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur en op zondag na de kerkdienst tot ongeveer 12.30 uur.
Meer informatie leest u op de expositiepagina.

Voor vragen verwijzen we u naar de mogelijkheid een berichtje achter te laten op de contactpagina.

Giften en ANBI
Meer informatie over giften en de ANBI status vind u hier.