• Zondag 24 juni, WhatsUp-dienst op weg (Klein)

  Als de jonge herder David in het veld treedt tegenover de geweldenaar Goliath is hem maar één ding duidelijk: hij moet vertrouwen op zijn eigen vaardigheden, niet op de wapens van Saul of wie dan ook, wil hij in de naam van God een einde maken aan deze verschrikking.

  In deze dienst stapt Elienne Mol over van de kinderdienst naar de tieners.

  Thema: Ga met God en hij zal met je zijn
  Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
  Ambtsdragers: Maarten Hoogendoorn en Fokko Bosker

  Lezingen: 1 Samuel 17
  Liederen: Lied 827, Lied 930, Lied 880, Lied 416
  Muziek: Rainbow Pop Musicians, Thomas van der Burg (piano)
  Medewerking: Carina Dam, Marijke Swart en Renate Japenga
  Collecten: Diaconie en zending, Plaatselijke kerk, Pastorale arbeid

  Ontvangst: Leden van sectie 5
  Er is oppas voor de allerkleinsten
  Koffieschenken: Marlies en Henk Pestman, Alie en Jan Koopmans
  Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406

  Lees verder →