• Zondag 28 april, Beloken Pasen Emmausgangers, Jurry Pott, vk.

  Het bekende verhaal van de Emmaüsgangers uit Lucas en Jacobs droom uit Genesis worden gegeven in het oecumenisch leesrooster. Op deze octaafzondag na Pasen – de geschiedenis gaf er de naam ‘beloken Pasen’ aan – gaat iets dicht om vervolgens een opening te creëren. Het leven gaat over tot de orde van de dag om, zoals bij Lucas’ verhaal, in een orde van dienst te veranderen.

  Thema: Leven is liturgie
  Voorganger: Christiaan Boers
  Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Leen Pieter Smit

  Schriftlezingen: Genesis 28: 10-22, Lucas 24: 13-35
  Liederen: Psalm 81: 1-4, Lied 652, Lied 815, Lied 643: 1-6, Lied 837: 1, 2 en 4
  Medewerking: Gospelkoor Dabar’Yah onder leiding van Ies Nijman
  Collecten: Diaconie, Plaatselijke kerk, Pastorale arbeid

  Ontvangst: Leden van sectie 9
  Kinderdienst: Fokko Bosker
  Koffieschenken: Karin de Bruijn en Sari Nijman, Mies en Diederik Vogelsang
  Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406

  Afbeelding: Emmaüsgangers, Jurry Pott, Emmaus-parochie in Apeldoorn

  Lees verder →