• Zondag 21 oktober tabernakel

  Deze zondag gaat het over Exodus 40: de ingebruikname van de tabernakel, de tent – met daarin de ark van het verbond – die de Israëlieten mee namen op hun reis door de woestijn.

  Voorganger: Annemieke Parmentier
  Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Peter Bras

  Schriftlezingen: Exodus 40: 16-38, Openbaringen 21: 1-4, Mattheüs 8: 16-20
  Liederen: Lied 287: 1, 2 en 5, Lied 150a, Psalm 15, Lied 766, Lied 807: 1, 2, 3 en 6, Lied 811 en Lied 419
  Collecten: Wijkgebonden collecte*, Plaatselijke kerk

  Ontvangst: Leden van sectie 3
  Er is oppas voor de kleine kinderen
  Kinderdienst: Marijke Swart
  Tienerdienst: Dirk van Dijk en Duco Bergsma
  Koffieschenken: Ans en Hans Roepman, Tiny en Paul Lantinga
  Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406

  * Oost-Europa Winteractie: hulp aan eenzame ouderen in Oost-Europa
  Duizenden eenzame ouderen in Roemenië, Moldavië, Oekraïne, Litouwen, Kosovo, Albanië en Bosnië zien ieder jaar met angst en beven de wintermaanden tegemoet. Met hun pensioen van €30 tot €45 per maand, kunnen ze onvoldoende kolen of hout kopen om deze koude periode door te komen. Stichting MAX Maakt Mogelijk vraagt ieder jaar, in de aanloop naar de winter, bijzondere aandacht voor de straatarme, hulpbehoevende ouderen in Centraal- en Oost-Europa. Vrijwilligers trotseren de kou en onbegaanbare wegen om ouderen in alle denkbare uithoeken van het platteland eten en kolen te brengen.
  De wijkdiaconie van de Regenboogkerk wil dit project graag ondersteunen en vraagt uw bijdrage voor dit doel. Alvast hartelijk dank!
  U kunt ook een gift overmaken op NL33 INGB 000 000 4567 t.n.v. Stichting Max Maakt Mogelijk ter attentie van project ‘Oost-Europa: Winteractie’.

  Lees verder →
 • Bijbelzondag 28 oktober Numbers 13 (Klein)

  Hoe kunnen horen en roepen tot inzien en volgen worden? Daarover gaat het verhaal van Bartimeüs. Dit verhaal staat niet in de bijbel als een toververhaal over een blinde die op onverklaarbare wijze plotseling kan zien. Het is een verhaal over vasthoudendheid en leren inzien.

  Bijbelverhalen kunnen helpen, niet alleen om waar te nemen, maar ook en vooral om in te zien hoe we verder kunnen komen als het moeilijk is.

  Thema: Met andere ogen
  Voorganger: Jurjen Zeilstra

  Schriftlezingen: Numeri 13:1-14:4, Romeinen 8: 24b-26 en Marcus 10: 46-52
  Liederen: Psalm 105: 1, 2, 17 en 18, Lied 301a, Lied 655, Lied 756, Lied 534 en Lied 827

  Ontvangst: leden van sectie 4
  Er is oppas voor de kleine kinderen
  Kinderdienst: Cathelijne van Straalen
  Tienerdienst:
  Koffieschenken: Jasperien en Luutzen Nijdam, Sanny Britting en Lya Lamme
  Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406

  Nederlands Bijbelgenootschap
  Er wordt vandaag gecollecteerd voor het NBG, voor bijbels in Kenia.
  In de armste regio’s van Kenia kunnen veel ouders geen bijbel voor hun kind betalen, terwijl ze deze wel nodig hebben op school. Driehonderd leerlingen van één school moeten één bijbel delen tijdens de gezamenlijke godsdienstles. In Kenia is dat geen uitzondering. Dat maakt het voor deze kinderen erg lastig om te leren over Gods woord. Een eigen bijbel is echter onbereikbaar. Voor ouders is het al lastig genoeg het schoolgeld te betalen, laat staan dat ze een bijbel kunnen betalen.
  Het NBG wil dit jaar 10.000 bijbels verspreiden onder kinderen in de allerarmste gebieden in dit Afrikaanse land. Zodat deze kinderen meer kunnen leren uit de Bijbel; op school tijdens de godsdienstles en thuis met hun familie. Want een eigen bijbel mag natuurlijk mee naar huis.

  Helpt u mee om deze kinderen een eigen bijbel te geven?

   

  Lees verder →