• Zondag 27 augustus steen

  Ooit hadden onze vroegere buren een bijenvolk te gast in hun tuin. De imker werd geroepen, maar constateerde dat de koningin inmiddels vertrokken was. De nog aanwezige bijen zouden spoedig volgen, zo verzekerde hij. En zo geschiedde.
  Jezus voetstoots volgen én Hem voor de voeten lopen, het zijn de twee elementen uit de lezing van het evangelie. Jesaja op zijn beurt leert ons om goed uit te kijken, want je struikelt zomaar over je eigen benen.

  Thema: Jezus… onnavolgbaar
  Voorganger: Christiaan Boers
  Ambtsdragers: Lily Fraanje en Leen-Pieter Smit

  Lezingen: Jesaja 51:1-6, Mattheus 16:21-27
  Liederen: Psalm 138:1, 3 en 4, lied 150a (Glorialied), psalm 17:1 en 2, lied 845, lied 835,
  lied 416
  Collecten: Gelabelde collecte*, Plaatselijke kerk, Pastorale arbeid

  Ontvangst: Leden van sectie 8
  Oppasdienst: Anne Bras
  Kinderdienst: Fokko Bosker
  Koffie schenken: Gerda en Jaap Kerkhof, Janny en Theo van Doorn
  Autodienst: Erik van den Berg, Dalweg 3, tel. 6247406.

  *Gelabelde collecte
  Onze kerk strijdt tegen kinderarbeid in India. In de stad Tirupur in het zuiden van India moeten veel meisjes in de textielsector werken en kunnen zo niet naar school. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting.
  Onze partnerorganisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. SAVE doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers en vrijwilligers dat de thuissituatie verbetert. Er is overleg met de overheid zodat er bedrijven worden bestraft. In Tirupur zet SAVE kinderarbeidvrije zones op, buurten waar het niet meer wordt geaccepteerd als een kind niet op school zit. Daarom is de gelabelde collecte op zondag 27 augustus voor SAVE.

  Facebooktwittergoogle_plusmailFacebooktwittergoogle_plusmail