• Zondag 22 april, Jubilate Gustave_Moreau_Sint_Joris_en_de_draak

  Waarmee kunnen we de draak – dat is het kwaad in de wereld en in onszelf – verslaan?
  Sint Joris (†303) doodde de draak met zijn zwaard. Paulus spreekt in zijn brief aan de Efeziërs van een andere wapenrusting: gerechtigheid als harnas, het evangelie van de vrede als schoeisel, Gods woorden als zwaard. Gaan we het hiermee redden?
  Wij vieren in deze dienst de Maaltijd van De Heer.

  Thema: Sint Joris en de draak
  Voorganger: Heleen Weimar
  Ambtsdragers: Conny Roozendaal en Leen Pieter Smit

  Lezingen: Jesaja 26:1-6, 19-21 en 27:1, Efeziërs 6:10-20
  Liederen: psalm 66: 1 en 6, lied 300c, lied 652, lied 175, gezang 469, lied 622: 1-4, lied 368j, lied 377, lied 404g, Het liefste lied van overzee 2-23
  Medewerking: Cantorij onder leiding van Arno Rog
  Collecten: Thermometeractie*, Plaatselijke kerk, Maaltijdcollecte**

  Ontvangst: leden van sectie 4
  Er is oppas voor de kleine kinderen
  Kinderdienst: Marijke Swart
  Tienerdienst:
  Dirk van Dijk en William van Eijk
  Koffieschenken: Leny Stadtman en Anna van der Wielen, Corrien van der Knijff en
  Lya Lamme
  Autorijdienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
  Afbeelding: Gustave Moreau, Sint Joris en de draak

  *Thermometer actie
  De thermometeractie staat dit voorjaar in het teken van het thema ‘hulp aan christenen in Pakistan’. Twee derde van de opbrengst wordt besteed aan het project van KiA, ruimte voor christenen. Meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/kerk-en-gemeenteopbouw. Een derde gaat naar de gereformeerde zendingsbond voor cursussen in discipelschap: https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project/?id=397

  **Maaltijdcollecte: Landbouwprogramma van de zendingsdiaconessen in Rwanda
  De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda, Abaje Ba Kristo, is in 1984 opgericht door de zendingsdiaconessen te Amerongen (Nederland) en telt circa 50 zusters. De zusters werken als lerares, voorlichtster, verpleegster of kerkelijk werkster in de dorpen om hen heen. Een belangrijke nevendoelstelling is de verzelfstandiging van de gemeenschap.
  Lees hier de uitgebreide informatie.

  Lees verder →