• Zondag Reminiscere, 25 februari www.heiligen-3s.nl/heiligen/04/16/04-16-1879-Bernadette-Soubirous.php
+++
Schilderij door Du Roure.
Frankrijk, Lourdes, Musée Notre Dame de Lourdes.

  De heilige van deze zondag is Bernadette Soubirous. Op 11 februari 1858 krijgt dit arme 14-jarige meisje in Lourdes een verschijning. Zij ziet in een donkere grot een prachtige lichtende vrouwengestalte, die zich later zal openbaren als Maria, de moeder Gods.  De verschijningen zullen het leven van Bernadette  grondig veranderen.  In de uitzichtloze modder van Massabiël ontstaat een bron van het helderste water, waaraan de meest geslagen mensen van de wereld zich kunnen laven. Hoe kon dat gebeuren? Waarom dit meisje? Waarom toen? Waarom daar? En hoe werkt dat nog door in deze tijd?

  Thema: Het water gaat stromen
  Voorganger: pastor Wim Vlooswijk
  Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Fokko Bosker
  Lector: Lily Fraanje

  Lezingen: Ezechiël 47:1-10 en 12, Johannes 5:1-10
  Liederen: Psalm 68:1, 3 en 9, Lied 301c, Lied 305, Lied 108, Lied 534, Lied 828, Lourdeslied 1- 4, 6 en 7
  Collecten: *KiA: Veertigdagentijdcollecte, Plaatselijke kerk, **Wijkkas

  Ontvangst: leden van sectie 9
  Er is oppas voor de kleine kinderen
  Kinderdienst: Jennette Mol
  Tienerdienst: Dirk van Dijk en Duco Bergsma
  Koffieschenken: Corien en Bras van Buren, Elly van Ingen en Lily Fraanje
  Autodienst: Erik van den Berg, Dalweg 3, tel. 035-6247406

  *Veertigdagentijdcollecte: Armoedebestrijding door Schuldhulpmaatje
  Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Jaarlijks worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. Daarnaast krijgen 15.000 mensen via internet hulp bij hun financiën. Ook is er een speciale website waar jongeren meer te weten kunnen komen over geldzaken en risico’s van schulden en waar ze ontdekken hoe ze schulden kunnen voorkomen of waar ze hulp kunnen krijgen.
  De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak. Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!

  **Collecte voor de wijkkas
  Ieder kwartaal wordt er een collecte voor de Wijkkas gehouden, deze zondag is de derde collecte weer bestemd voor dit doel. Het zal u bekend zijn, dat er vele activiteiten in onze wijkgemeente zijn en voor al die activiteiten is geld nodig.
  Een bijdrage op de bankrekening van de Wijkkas is ook welkom: PWG Regenboogkerk Wijkkas te Hilversum NL08FVLB0635809362

  Bij voorbaat veel dank!