Wie zijn wij?
Een helder beeld geeft deze documentaire over ’10 jaar Regenboogkerk’

Over de wijkgemeente de Regenboogkerk

Zo willen wij wijkgemeente Regenboogkerk zijn: ons bewust van Gods genadige goedheid en van de opdracht in Jezus’ voetspoor te gaan en ook voor de toekomst vertrouwen te hebben in de kracht van Gods Geest.

De Regenboogkerk is een modern, nieuw kerkgebouw. De naam van de kerk verwijst naar de Regenboog, het teken van Gods trouw. Het is een open gebouw, waarin het licht van boven een belangrijke rol speelt.

De naam Regenboogkerk verwijst ook naar ons streven te functioneren als een kleurrijke geloofsgemeenschap, open en gastvrij, waar velen zich thuis kunnen voelen en waar iets van uit gaat in de samenleving. Concreet betekent dit dat we proberen een pluriforme wijkgemeente te zijn, waarin oog is voor schakeringen van het protestantisme en waarin bereidheid is open te staan voor elkaars gedachtegoed en geloofsbeleving.

De overstap naar de Protestantse kerk in Nederland is van harte gemaakt. Veel gemeenteleden zijn actief betrokken bij het kerkenwerk in de wijk en in de Protestantse gemeente te Hilversum als geheel. Twee predikanten zetten zich voor de wijkgemeente in: een fulltime – en een parttime predikant.

MvdB 13-D3266

Actief

De wijkgemeente Regenboogkerk manifesteert zich als een geloofsgemeenschap met verschillende vormen van betrokkenheid. Er is een groot aanbod van activiteiten die het persoonlijk geloof kunnen verdiepen en daadkrachtig maken door pastoraat en concrete naastenliefde. Ieder jaar is er weer een variatie aan vieringen, mogelijkheden tot gesprek, bezinning, vormen van hulpverlening en vele andere activiteiten, die gericht zijn op steun en bemoediging, gemeenschap, opdoen van inspiratie. Liturgie, beeld, zang, muziek, kunst zijn belangrijk voor de gemeente en krijgen hun plaats in en buiten de kerkdiensten.

Kinderen nemen deel aan het Avondmaal. Jongeren worden op een aantal momenten direct betrokken. Er zijn kindernevendiensten en tienerdiensten. Ook voor de leeftijden 20+en 30+ is er speciale aandacht en aanbod.

Voor ouderen is er ouderenpastoraat, de bijbelgespreksgroep in de Boomberg en de Egelantier en de 70+ groep.

Daarnaast vervult het diaconaat zijn specifieke taak. Concrete activiteiten vinden plaats op het gebied van zending, wereld-diaconaat en ontwikkelingssamenwerking, waaronder collectes en meeleven met enkele projecten van gemeenteleden zelf werkzaam in de Derde Wereld, of daarmee op persoonlijke titel hecht verbonden, of van jonge leden die zich in hun vakantie inzetten in een ontwikkelingsland.

Voor een bijzonder project houden de jongeren jaarlijks hun ‘vastenweekend’ in de lijdenstijd, samen met wijkpredikant en jeugdouderling en overnachting in de Regenboogkerk. Zo verbreedt het perspectief van onze wijkgemeente naar de samenleving en versterkt het bewustzijn dat wij onderdeel zijn van de wereldkerk. Ook is er een hartelijke oecumenische samenwerking met de RK parochie Onze Lieve Vrouwe / Verrijzenis en de Oudkatholieke Sint Vitus parochie aan het Melkpad.

Giften en ANBI
Meer informatie over giften en de ANBI status vind u hier.