• KinderBijbelKeet Kinderbijbelkeet

  Van 20 tot en met 23 augustus rijdt de KinderBijbelKeet weer door Hilversum met als thema dit jaar ‘SchatRijk!’ Lees meer…

 • Nieuwe bundel Taizé-liederen 'Adem in ons'

  Na meer dan 10 jaar is eind juni een nieuwe bundel met liederen uit Taizé uitgekomen: ‘Adem in ons’. Lees meer…

 • Nieuwe predikant voor Diependaalse Kerk Diependaalsekerk

  Willem Nijsse heeft het beroep dat op hem is uitgebracht, aanvaard en is daarom op zoek naar woonruimte in Hilversum of directe omgeving. Tips zijn welkom! Lees meer…

 • Chauffeurs gevraagd taxi_man_deur_auto312_01

  De 60 + groep zoekt voor het vervoer van enkele personen chauffeurs, die bij toerbeurt kunnen rijden. Lees meer…

 • Afscheidnemende en nieuwe ambtsdrager bloemen rose

  Op zondag 29 september nemen we afscheid van Conny Roozendaal als ouderling van sectie 9, en zal Marlies Pestman-Lamme worden bevestigd in het ambt van ouderling. Lees meer…

 • Bezorgers gezocht kerkbrink 2017

  De redactie van Kerkbrink, dat maandelijks (behalve in augustus) verschijnt, zoekt met spoed nieuwe lopers. Help jij mee zodat alle leden het blad tijdig krijgen? Lees meer…

 • Verdieping christelijke geloof Belijdenis Psalm119 (Middel)

  Komend seizoen kunnen volwassenen van boven de 50 jaar met ds. Jetty Scheurwater in gesprek gaan over de belijdenis van het geloof. Lees meer…

 • Niet gedoopt? MvdB 08-08533

  Zou je dat wel willen? Neem contact op met ds. Jurjen Zeilstra. Lees meer…

 • Nieuwe dominee voor Bethlehemkerk Bethlehemkerk

  Ds. Aster Abrahamsen-den Bok heeft het beroep dat de wijkgemeente van de Bethlehemkerk op haar heeft uitgebracht, aanvaard. Lees meer…

 • Hulp gezocht voor de oppasdienst Oppasdienst RBK 2

  De groep oppassers wordt heel erg klein, daarom een noodkreet! Lees meer…

 • Wist u dat… MvdB 12-C3089 - kopie

  …iedere dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur de deuren van de kerk wijd open staan om elkaar bij een kop koffie of thee te ontmoeten? Lees meer…

 • Synode neemt principe-besluit over nieuwe kerkplekken Mozaiek van Kerkplekken

  In een extra synodevergadering op 22 juni wordt verder gesproken over de uitwerking en randvoorwaarden. Lees meer…

 • Regenboogkerk neemt afstand van Nashvilleverklaring regenboogvlag klein

  Mensen van welke geaardheid dan ook zijn welkom in onze kerk. Lees meer…

 • Wijkkas en Activiteitenfonds FdB-6027

  Het activiteitenfonds teert in. Help mee het kinderkamp, gemeentezondag e.d. mogelijk te maken. Bankrekeningnummers zijn veranderd. Lees meer…

 • Nieuws uit de Regenboogkerk WIJKGEMEENTE REGENBOOGKERK nieuws

  Wilt u op de hoogte blijven? Lees hier meer… Kopij voor de Nieuwsbrief moet op dinsdag 27 augustus vóór 12 uur ingeleverd zijn, voor Kerkbrink maandag 26 augustus.

 • De Regenboogcantorij Cantorij 3 - kopie

  Er wordt op maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de kerkzaal van de Regenboogkerk gerepeteerd. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Lees meer…

 • De Gereformeerde Kerk te Hilversum Hilvertsum-Zuiderkerk-na-opening

  Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de voormalige Gereformeerde Kerk te Hilversum? Lees meer…

 • Jurjen blogt MvdB 09-02919

  Jurjen houdt een eigen blog bij. Regelmatig schrijft hij een gedachte neer. Lees meer…