• Leerhuis Genesis: Beginnen bij het Begin Reizen door de Thora

  Een oecumenisch team van uitleggers biedt opnieuw een viertal leerhuisavonden aan, ditmaal over Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Lees meer…

 • Uitnodiging MvdB 18-B04355

  Belangstellenden zijn welkom bij de promotie van dr. Jurjen Zeilstra op 5 september en het symposium op 28 september waar zijn boek wordt gepresenteerd. Lees meer…

 • Wandelen met… ‘Walk of Peace’ Walk of peace

  In plaats van de maandelijkse wandeling op zaterdag, willen wij ons aansluiten bij de ‘Walk of peace’ in Amsterdam, op 23 augustus. Medewandelaars kunnen zich opgeven vóór 16 augustus. Lees meer…

 • 70 jaar Wereldraad van Kerken 70 jr. WCC logo

  Op 23 augustus een viering in de Nieuwe kerk in Amsterdam, een symposium en een Walk of Peace. Voor deelname kunt u zich aanmelden. Lees meer…

 • Afscheidnemende en nieuwe ambtsdragers Dankjewel bloemen

  Het afscheid van vertrekkende en de bevestiging van nieuwe ambtsdragers zal plaats vinden op de Regenboogzondag, 16 september. Lees meer…

 • Nieuws uit de Regenboogkerk WIJKGEMEENTE REGENBOOGKERK nieuws

  Wilt u op de hoogte blijven? Lees hier meer… Kopij voor de Nieuwsbrief moet op dinsdag 28 augustus vóór 12 uur ingeleverd zijn, voor Kerkbrink maandag 27 augustus.

 • Steun het Activiteitenfonds FdB-6027

  Het activiteitenfonds teert in. Help mee het kinderkamp, gemeentezondag e.d. mogelijk te maken. Lees meer…