Een dienst waarin de overgang naar een nieuwe fase centraal staat. We lezen over het volk Israël wat op weg naar het Beloofde Land door de Jordaan trekt en gedenkstenen opricht om zichzelf en hun kinderen eraan te herinneren dat God een weg voor hen heeft gebaand door de rivier.

We ontvangen de gemeenteleden van de Graankorrel uit ‘s Graveland in ons midden, voor hen en voor ons breekt er een nieuwe fase aan, we gaan samen verder als één geloofsgemeenschap.
En 5 tieners stappen deze dienst over, zij gaan van de kinderdienst naar de tienerdienst omdat zij overgaan van de basisschool naar de middelbare school.
Samen kijken we naar de toekomst, de overgang naar BeMoReplus, maar ook vérder: naar het Koninkrijk van God. Of ligt dat Koninkrijk juist dichterbij dan we denken?

Een vrolijke dienst met veel afwisseling, zo zullen de jongeren met de band Rainbow Pop Musicians and friends twee liederen voor ons spelen en na afloop van de dienst wordt iedereen getrakteerd op een ijsje van Tiramisu!

Thema: Dóórtocht
Voorganger: ds. Annemieke Parmentier en ds. Aster Abrahamsen
Ambtsdragers: Jan-Herman Baas en Daan Janson
Lezingen: Jozua 3: 14-4: 9, 19-24, Lucas 17: 20-21
Liederen: LB 287: 1, 2 en 5, LB 90: 1, 2 en 8, LB 301c, LB150a: 1, 2, 3 en 4, LB 809, LB 316: 1, 2, 3 en 4, ‘Counting Stars’ - OneRepublic, ‘In de Schuur’ – Snelle, feat. Ronny Flex, LB 418: 1, 2 en 3
Muziek: Dick Ridder, orgel; Rainbow Pop Musicians and friends onder leiding van Jessica Rebel
Collecten: 1. Stichting SchuldHulpMaatje, 2. Protestantse Gemeente Hilversum (PgH):, 3. KiA Pastoraat: Preken in gebarentaal
Autodienst: Hans van Eijk, tel. 06 51190596
Bijzonderheden: De overstappers zijn Charlotte Bleumink, Kim Haalstra, Joris Dilg, Boaz Koster en Kyan Vos
Lector: Ellen Swart

Klik hier voor de liturgie.

Voorbede aanvragen
In de Bethlehemkerk en in de Morgenster ligt een voorbedeboek waarin u uw voorbeden voor de dienst kunt aanvragen. De BeMoRe-kerken hebben ook een online mogelijkheid.
Voor de Regenboogkerk is dit via voorbede@regenboogkerkhilversum.nl;
voor de Bethlehemkerk is dit via voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl;
en voor de Morgenster via diaconie@morgensterhilversum.nl.
Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst in de Regenboogkerk wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
De diensten in de Regenboogkerk, de Morgenster en de Bethlehemkerk kunt u online meevieren. Klik daarvoor op de naam van de kerk.

Toelichting bij de collecten
 1. Stichting SchuldHulpMaatje: Samen lukt ‘t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat.
Stichting SchuldHulpMaatje Hilversum en omstreken is een vrijwilligersorganisatie. De getrainde vrijwilligers helpen mensen die in de financiële problemen zijn geraakt. Een schuldhulpmaatje helpt mensen bij het op orde brengen van hun administratie en financiën. Hij of zij neemt echter niet de plaats in van de professionele hulpverlening van sociale diensten of bureaus voor schuldhulp maar biedt ondersteuning en kiest daarbij voor een structurele aanpak. Geen symptoombestrijding, maar hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn. Dat betekent dat een maatje niet alleen helpt om orde op zaken te stellen, maar ook leert hoe je een financieel gezond leven kunt leiden.

 2. Protestantse Gemeente Hilversum (PgH): De PgH houdt onze wijkgemeentes in stand en steunt de Protestantse Kerk; landelijke organisatie, dienstverlening en betaalde professionals.

 3. KiA Pastoraat: Preken in gebarentaal: Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld.
Via het programma Pastoraat ondersteunt de Protestantse Kerk diverse vormen van categoriaal pastoraat in Nederland zoals het doven pastoraat.
Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.
Met jouw gift aan de collecte ondersteun je het pastoraat aan dove mede-gelovigen, die net als wij allemaal pastorale andacht, troost en bemoediging nodig hebben in tijden van vreugde en verdriet

Wijze van betalen
• via de Appostelapp (heeft de voorkeur)
• via de collectezak
• via een overschrijving met de betreffende  onderstaande banknummers

  1. Diaconie PgH: NL04 RABO 0373 7117 86 onder vermelding van ‘St. Schuldhulpmaatje’
  2. PgH: NL45 RABO 0373 7225 91 onder vermelding van ‘Plaatselijke Kerk’
  3. Diaconie PgH: NL04 RABO 0373 7117 86 onder vermelding van ‘KiA Pastoraat’