De kerkenraad en de beroepingscommissie zijn verheugd u te melden dat op 22 september jl. de voordracht van de beoogde kandidaat unaniem is aangenomen door de wijkkerkenraad.

Op maandag 26 september jl. is vervolgens door een delegatie van de kerkenraad en de beroepingscommissie de voordracht gepresenteerd aan de Algemene Kerkenraad. Tijdens deze vergadering is de voordracht tot kandidaatstelling met algemene stemmen geaccepteerd en is er enthousiast gereageerd op de voordracht.

De beroepingscommissie heeft op dinsdag 27 september het beroepingsproces toegelicht tijdens een gemeenteavond. Hier waren ongeveer 45 gemeenteleden bij aanwezig. Marlies Pestman, voorzitter van de beroepingscommissie, sloot de avond af met de volgende tekst uit de beroepingsgids van de PKN: “Wij hebben het vertrouwen dat we er niet alleen voor staan: door de menselijke overwegingen en beslissingen heen bouwt de Heer zijn gemeente”.

Gemeenteleden hebben na deze gemeenteavond gedurende vijf dagen (tot zondag 2 oktober 2022) de tijd om een bezwaar in te dienen over het beroepingsproces.
Dit bezwaar kan gemaild worden naar scribaregenboogkerk@gmail.com. Indien er geen bezwaren worden ingediend zal op maandag 3 oktober de beroepingsbrief worden overhandigd aan de kandidaat. De kandidaat heeft daarna drie weken de tijd om te reageren op het beroep.

Veel lof voor beroepingscommissie
Hiermee is er een einde gekomen aan het werk van de beroepingscommissie. De beroepingscommissie bedankt de gemeente en de kerkenraad voor het vertrouwen en alle gemeenteleden die op hun wijze hebben bijgedragen om tot deze voordracht te komen.
Zowel tijdens de kerkenraads-, de algemene kerkenraadsvergadering en de gemeenteavond werd met veel lof gesproken over het werk van de beroepingscommissie. Zij deden hun werk met veel enthousiasme en zeer zorgvuldig. Ook als het tegen zat dan gingen ze met goede moed weer verder. Tijdens de gemeenteavond hebben we deze geweldige commissie bedankt met een presentje.

Beroep
Als er geen bezwaren op het beroepingsproces ontvangen zijn gaat het beroep uit op 3 oktober 2022 naar ds. Oane Reitsma uit Enschede.
Deze presentatie geeft een goed beeld over waarom we ds. Reitsma willen gaan beroepen: 20220927 Voordracht en beroepingsproces.

We hopen dat u net zo enthousiast bent als de kerkenraad, de algemene kerkenraad en de bezoekers van de gemeenteavond!