Naast een jaarlijkse wijkgids ontvangt u ook drie maal per jaar een wijkbrief, te vergelijken met de paasbrief die u in maart ontving. De eerste wijkbrief van het nieuwe seizoen ontvangt u gelijktijdig met de wijkgids vóór de Startzondag en deze omvat de herfstperiode tot aan de kersttijd.

Nieuw jaarthema
De PKN heeft als jaarthema ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’ gekozen. De PKN wil ons uitdagen om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en de schepping.
De PgH heeft de ondertitel van het PKN-jaarthema gekozen voor het nieuwe kerkelijk seizoen en dat luidt dus ‘Leven in het licht van Gods koninkrijk’. Dat wordt ook het thema van de wijkbrief.

Wij vragen u om input voor de wijkbrief die dit thema raakt. Dit kan in de vorm van bijvoorbeeld een gedicht of verhaal van maximaal 500 woorden.
Bij veel inzendingen moeten wij wel een keuze maken.

Wij zijn benieuwd naar uw bijdragen. U kunt deze tot uiterlijk 15 augustus mailen naar wijkbrief@bemoreplus.nl.
Heeft u vragen? U kunt altijd op de zondagen één van ons aanspreken.

De redactie van wijkgids en wijkbrief: Elma Hoekstra, Henk Verrij, Piet Meindertsma en Lily Fraanje.