Op deze Regenboogzondag maken we een begin met het jaarthema ‘Verbonden’. Dat duidt zowel op ‘verbonden zijn’ als op diverse verbonden die in de Bijbel worden gesloten.

Vandaag gaat het over twee metaforen die verbonden-zijn uitdrukken. Allereerst het beeld van het stevige ‘drievoudige snoer’ uit Prediker. En het beeld van de gemeente als een lichaam waarvan de delen door pezen en gewrichtsbanden bijeengehouden wordt en in beweging komt vanuit het hoofd, dat Christus is. Dit beeld wordt geschetst in de brief aan de gemeente van Efese.

We vieren de Maaltijd van de Heer, als uitdrukking van onze verbondenheid met Christus en met elkaar.

Er zijn dit jaar geen workshops. Alle energie en gezamenlijkheid gaat in het zomerfestival zitten. Wel is er na de dienst de mogelijkheid om aan de hand van een paar vragen een gesprekje te voeren met iemand die je nooit spreekt, bij koffie met wat lekkers.

Thema: Stevig verbonden
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Hennie Bikker en Marja van Tol
Lezingen: Prediker 4: 7-12, Efeziërs 4: 11-16
Liederen: Lied 216, Lied 301j, Lied 117d, Psalmen anders:133a, Iona I-42, Lied 975, Lied 725, Lied 970
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Stichting Leergeld*, Plaatselijke kerk**, Stichting Laleaua***
Ontvangst: Leden van sectie 6
Kinderdienst: Annet Thesing
Koffieschenken: Sanny Britting, Jan Herman Baas en Sari Nijman
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding: Prediker 4, drievoudig snoer
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Stichting leergeld Hilversum Wijdemeren
Dit jaar collecteert de diaconie meerdere keren voor één doel: de Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren.
Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen met (buiten)schoolse activiteiten. Daardoor lopen deze vaak toch al kwetsbare kinderen een groot risico op sociale uitsluiting en kunnen ze zich niet goed ontplooien. Hoewel gemeenten sinds 2017 in een groot deel van de behoeften voorzien blijft er een grote groep die buiten de bestaande regelingen valt. Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren heeft het doel om deze kinderen toch toegang tot deze activiteiten te bieden en daarmee te voorkomen dat zij in sociaal isolement raken. Wij streven naar kansengelijkheid en een minimale levensstandaard voor alle kinderen. Onder hulp dient hierbij zowel door ons direct verleende hulp als doorverwijzing naar of financiering door een andere voorliggende voorziening te worden gerekend (gemeente, school, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job, Nationaal Fonds Kinderhulp). Voorzieningen betreffen onder andere zwemlessen, fietsen, computers, sport en culturele activiteiten. Een gemiddelde voorziening die door ons verstrekt wordt kost ongeveer tweehonderd euro. Wij zijn we blij met elke donatie, groot of klein.
Uw bijdrage kunt u storten op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Stichting Leergeld Hilversum-Wijdemeren’.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

*** Maaltijdcollecte; Stichting Laleaua in Roemenie is een kleinschalige organisatie die kinderen van zigeuners uit Tarnaveni in Roemenië steunt via diverse programma’s. De Protestante Gemeente Hilversum is verbonden met dit doel door de inzet en betrokkenheid van Annemarie Biebericher van de Diependaalsekerk voor Laleaua.
Tarnaveni is een oud industriestadje, waar veel Roma leven. De Roma-bevolking heeft zwaar te kampen met discriminatie en armoede. Begin 2002 is de Roemeense moederorganisatie Asociatia Laleaua te Tarnaveni opgericht. Deze organisatie organiseert en geeft inhoud aan diverse educatieve programma’s, die kosteloos aan Roma-kinderen worden aangeboden. In de programma’s die stichting Laleaua uitvoert is er aandacht voor educatieve, sociale en culturele steun. Eind 2002 is de gelijknamige Nederlandse zusterorganisatie Stichting Laleaua (De Tulp) opgericht. Deze stichting voelt zich medeverantwoordelijk voor de continuïteit van de onderwijsprogramma’s en draagt zorg voor de morele, financiële en materiële ondersteuning.
Speciaal voor de maaltijdcollecten van de PgH is er een filmpje gemaakt, kijk op https://youtu.be/WrRnT70_UhY.
U kunt een bijdrage overmaken op NL89RABO 0373722478 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding van ‘Maaltijdcollecte Laleaua’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.