Zonde en vergeving zijn oude, vertrouwde én beladen woorden. In de kerk hebben ze vaak geklonken. Soms werden mensen om de oren geslagen met die woorden.
De vraag is: wat is zonde en hoe werkt vergeving in de praktijk. Kun je, moet je kunnen vergeven? Of ga je daarmee voorbij aan de schade die jij ( of iemand anders) hebt geleden.

Thema: Zonde en vergeving
Voorganger: Job de Bruijn
Ambtsdragers: Sophia Rebel en Renze Sleeking
Lezingen: Genesis 4: 1- 16, Lucas 17: 1- 5
Liederen: Lied 65: 1, Lied 675: 1, Lied 331, Lied 1010: 1, 2, en 4, Lied 834, Lied 1005: 1, 2, 3, 4, en 5, ‘God zal met je meegaan’
Muziek: Arno Rog, orgel
Collecten: Diaconie*, Plaatselijke kerk**, Kerk en Israel***
Ontvangst: Leden van sectie 1
Kinderdienst: De kinderen zijn op kamp
Koffieschenken: Mies en Diederik Vogelsang
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Lector: Wilma van der Burg
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Diaconie: U kunt uw bijdrage storten op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk.

 ** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

  *** Kerk en Israel: Op 2 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofs-gesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’.
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden. Uw gift kunt u overmaken op NL67 RABO 0373711816 ten name van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Kerk en Israel’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.