De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus is niet allereerst bedoeld om een inkijk te geven in het leven na de dood, maar juist in het leven hier en nu. Het is een oproep van Jezus om de boodschap van Wet en Profeten serieus te nemen en nu iets te doen aan de gapende kloof tussen rijken en armen.

In deze dienst nemen we afscheid van Evelien Bouwmeester als coördinator van het pastoraat. Haar opvolger, Jan Herman Baas, zal bevestigd worden als ouderling.
Fokko Bosker en Jaap Kerkhof zullen worden voorgesteld als kerkrentmeesters. Zij worden geen ouderling, maar doen wel de belofte van geheimhouding.

Thema: De kloof tussen rijk en arm
Voorganger: Heleen Weimar
Ambtsdragers: Gea Rozenberg en Michael de Jong
Lezingen: Deuteronomium 15: 7-11, Lucas 16: 19-31
Liederen: Lied 217, Lied 299j, Lied 992, Lied 843, Tussentijds 111: 1, 2 en 4, Lied 975: 1-3
Muziek: Ies Nijman, orgel; Cantorij onder leiding van Ies Nijman; Wilma Booij, hobo; Ton Oosterom, piano
Collecten: Badeloch Fonds*, Plaatselijke kerk**, Wijkkas***
Ontvangst: Leden van sectie 9
Kinderdienst: Wenda Bergsma
Koffieschenken: Truus en Willem Kroon
Autodienst: Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden: Afbeelding:  Lucas 16: 19-31, De kloof tussen rijk en arm
Kinderoppas: Aanvragen tot uiterlijk zaterdags 12.00 uur via tveijk@xs4all.nl en jennette.mol@kpnplanet.nl.
Klik hier om de liturgie te downloaden

Voorbede aanvragen
Via regenboogkerkhilversum.nl/voorbede kunt u online uw voorbede aanvragen. Wilt u dat uw voorbede in de eerstvolgende eredienst wordt meegenomen, dan doet u uw aanvraag op de zaterdagmorgen vóór 12.00 uur vooraf aan de betreffende zondag.

Online meevieren
U kunt de diensten online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De onlinediensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
 * Het Badeloch Fonds is een bekend diaconaal doel in de Regenboogkerk. Het richt zich op veelbelovende jonge mensen in verschillende ontwikkelingslanden, die graag willen leren maar daar geen financiële middelen voor hebben. Juist in landen of situaties waar geen studiefinanciering mogelijk is, biedt het fonds financiële steun om een opleiding te kunnen volgen. In vele landen gaan talenten verloren, omdat jongeren of hun familie geen geld hebben om een opleiding te betalen. Dat is niet alleen een gemis voor de jongeren die het betreft, het is ook een verlies voor de samenleving waarin zij leven. 
Het Badeloch Fonds vergoedt met name de kosten van voortgezet onderwijs en vakopleidingen. Het fonds werkt uitsluitend met vrijwilligers, de ontvangen giften komen dan ook vrijwel direct bij de studenten terecht. 
U kunt uw gift overmaken naar NL67 RABO 0373711816 van de Diaconie Regenboogkerk onder vermelding van ‘Badeloch Fonds’.

** Plaatselijke kerk: Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van ‘Plaatselijke kerk’.

 *** Wijkkas: Met een bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat activiteiten en uitgaven voor onze wijkgemeente betaald kunnen worden; u moet dan denken aan bijvoorbeeld de internetuitzendingen, muziek-, kinderkamp- en tuinkosten, jongerenbijbels, maar ook seniorenmiddag- en expositie-uitgaven. U kunt uw bijdrage leveren door te storten op NL89 RABO 0373 7224 78 van de Wijkkas Regenboogkerk onder vermelding ‘Wijkkas’.

Wijze van betalen
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.