In Exodus 19 vinden we naast elkaar beelden van nabijheid en afstand. In het Eerste Testament vindt al zelf discussie plaats of die beelden van afstand (donder en bliksem, vuur) wel adequaat zijn (Elia!). In het Johannes-evangelie wordt naar Jezus gewezen: ‘Ik ben in de Vader en de Vader is in mij’. In deze lezing vinden we ook één van de ‘Ik-ben-woorden’ uit onze gezamenlijke serie in najaar 2019: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”.

Op deze zondag Cantate is een flink deel van de liturgie een gezongen liturgie, met onder meer een gezongen zegenbede aan het einde van de dienst.

Thema: ‘Bij de berg begint het’
Voorganger: Erik van Halsema
Ambtsdragers: Lily Fraanje
Lector: Tanja Aalberts
Medewerking: Klaas de Haan, orgel; Aliek de Bruin, Machteld Eilander, Max Eilander en Peter Hartman, zang
Lezingen: Exodus 17: 8-17, Deuteronomium 25: 17-19, Lucas 1: 46-55
Liederen: Iona 1-2, Lied 301h, Lied 652, Lied 708: 6 en 14, Lied 157c, Lied 709, Lied 535c, Lied 1013
Collecten: JOP*
Kinderdienst: via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Tienerdienst: via https://meet.jit.si/tienerdienst, vanaf 11.15 uur
Bijzonderheden: Afbeelding: Mountain scene, Jay Norem
Klik hier om de liturgie te downloaden

U kunt de kerkdienst meevieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

* Toelichting bij de collecte
#Durfte is een activiteit waar tieners, jongeren en volwassenen samen aan de slag gaan en iets doen waar ze een passie voor hebben. Ze ontdekken met elkaar hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor de gemeente, hoe ze kunnen leren van andere generaties en van de Bijbel. Steun het werk van Jong Protestant (JOP) en geef in de collecte. Van harte aanbevolen!
U kunt uw gift overmaken naar NL 89 RABO 0373 7118 08 t.n.v. wijkdiaconie Morgenster o.v.v. collecte JOP.

Stichting Present
Op 10 mei 2020 doen veel kerken in Nederland mee aan een landelijke collecte onder de vlag van #nietalleen (www.nietalleen.nl). Het gaat om een collecte voor (plaatselijke) initiatieven en organisaties die hulp bieden in de nood die is ontstaan door de coronacrisis.
In Hilversum is de stichting Present actief. Omdat het collecterooster al vast stond collecteren we deze zondag voor JOP, maar daarnaast kunt u natuurlijk ook een bijdrage overmaken aan de stichting Present, Inodos Nt59 IRrO 0379313111 t. n. v. Stichting Present Hilversum.