Nadat het vorige zondag over de Tien Woorden is gegaan, volgen nu allerlei uitwerkingen daarvan; voorschriften die gaan over een goede en eerlijke omgang met onze medemensen, en ook de dieren, ja zelfs de hele schepping. In deze tijd van corona geven ze veel stof tot nadenken.

Thema: Eerbied voor God en mens en dier
Voorganger: ds. Heleen Weimar
Ambtsdragers: Machteld Eilander
Lezingen: Exodus 23: 1-17, Mattheüs 12: 9-15
Liederen: Lied 663, Lied 301c, Het liefste lied I-1, Lied 1004: 1-5, Lied 311: 1, 4 en 10, Lied 992
Muziek: Ies Nijman, orgel; Marlies Pestman, Arja Haak, Jan Herman Baas, Deodaat Visser en Arno Rog, zang
Collecten: Diaconie, NL 67 RABO 0373 7118 16 t.a.v. de wijkdiaconie Regenboogkerk*
Kinderdienst: via http://meet.jit.si/kinderdienstrgb
Tienerdienst: via https://meet.jit.si/tienerdienst, vanaf 11.15 uur
Bijzonderheden: Afbeelding: Der papierdrachen, Marc Chagall
Klik hier om de liturgie te downloaden

U bent welkom om de kerkdienst mee te vieren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/233-Protestantse-wijkgemeente-Regenboogkerk.
De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.

* Toelichting bij de collecte
Het logeerhuis van Stichting Sherpa zoekt naar middelen om kinderen met een beperking en hun ouders een ‘hart onder de riem’ te kunnen steken, omdat logeren en dagopvang door corona niet meer kan. De wijkdiaconie van de Regenboogkerk wil de stichting daarbij graag ondersteunen en vraagt ook uw hulp daarbij.
Op 7 juni willen we daarom de vrije wijkcollecte besteden aan dit doel. Maar voor die datum hopen we al wat te kunnen inzamelen, om Sherpa zo veel mogelijk te ondersteunen.

U kunt een gift overmaken op het rekeningnummer van de wijkdiaconie, NL 67 RABO 0373 7118 16 t.a.v. de wijkdiaconie Regenboogkerk, onder vermelding van ‘Actie Sherpa’.
De wijkdiaconie zal dit bedrag aanvullen vanuit de wijkpot. Die pot wordt onder meer aangevuld wanneer we collecteren voor de ‘diaconie’, dus ook via deze collecte op zondag ondersteunt u Sherpa indirect.

Het logeerhuis, een fijne plek om te zijn!
Het logeerhuis van Sherpa, een plek in het bos in Huizen, waar kinderen met een beperking in de weekenden en vakanties een fijne tijd konden beleven. Konden, omdat naast de intrede van het Corona virus, er ook een verhuizing aan zit te komen naar een pand op het Laapersveld in Hilversum. Stichting Sherpa hoopt daar vanaf 1 januari 2021 weer weekendopvang kunnen bieden, want in eerste instantie is er, hopelijk vanaf juni, alleen dagopvang omdat een deel van het pand geschikt gemaakt moet worden voor logeren.

De kinderen, die gebruik maken van het logeren, wonen allen nog thuis. Om de thuissituatie te ontlasten komen de kinderen naar het logeerhuis en zorgen de begeleiders voor een gezellig logeerweekend of gezellige vakantieweek. Er zijn verschillende groepen op het logeerhuis. Elke groep heeft een eigen programma.

Er worden leuke activiteiten georganiseerd: b.v. spelletjes doen, erop uitgaan met de skelters over de hei, het rijden met onze bus naar een leuke plek. Maar ook: gezellig met elkaar ontbijten, samen  muziek maken, yoga in de tuin, samen koken en leren hoe je de tafel dekt of lekker chillen op de bank met de iPad.

Maar dan ineens treedt het Corona virus op, en alles verandert! Vanaf 16 maart wordt er geen logeren meer geboden en zijn de kinderen thuis. Ook is er vanaf die tijd geen dagopvang meer. Dat is voor de kinderen teleurstellend, en ouders ook en kan het zwaar zijn. Voor ouders kan dit zwaar zijn. Om contact te onderhouden met de kinderen en hun ouders bellen de begeleiders regelmatig en sturen een kaart. Toch zou Sherpa de ouders heel graag een blijk van steun willen geven, door middel van een kleine attentie, een “hart onder de riem”. Daarvoor vragen wij uw steun!